Η μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αφορά μελέτη τη διαστασιολόγηση, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και το χειρισμό όλων των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίζονται σε μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Οι μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων αφορούν:

– Δίκτυο διανομής χαμηλής ή μέσης τάσης

– Φωτισμό και ρευματοδότηση κτηρίων 

– Επαγγελματικό φωτισμό

– Ηλεκτροφωτισμό εξωτερικών χώρων

– Διόρθωση συντελεστή ισχύος cosφ

– Θεμελιακή γείωση

– Αντικεραυνική προστασία

Οι μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων αφορούν:

– Ασφάλεια – συναγερμό

– CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπηση)

– Διανομή ήχου

– Έλεγχος πρόσβασης (access control)

– Εγκατάσταση θυροτηλεφώνων, κουδουνιών και θυροτηλεοράσεων

Παράγοντες σύνταξης μελετών και κατασκευών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτήρια βιομηχανιών, βιοτεχνιών και εργαστηρίων με βάση τις εξής αρχές:

α) Τα έργα μας να είναι λειτουργικά, να βελτιώνουν τις συνθήκες άνεσης και την απόδοση στο χώρο εργασίας

β) Η εγκατάσταση να πληροί τους κανόνες ασφαλείας

γ) Η εγκατάσταση να γίνεται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους

Στοιχεία μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Τα βασικά στοιχεία σύνταξης μίας μελέτης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι η χωροθέτηση των πινάκων διανομής και ο σχεδιασμός της εγκατάστασης σύμφωνα με τις χρήσεις του κάθε χώρου, οι υπολογισμοί διατομών καλωδιώσεων και ασφαλιστικών διατάξεων και ο σχεδιασμός των μονογραμμικών διαγραμμάτων. 

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, εκπονούμε τη μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με γνώμονα την εύρεση της καλύτερης λύσης για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη λειτουργικότητα του χώρου και τις οικονομικές του δυνατότητες.