Μελέτες & άδειες

Σχεδιασμός κτιρίων από την ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Ο σχεδιασμός κτιρίων είναι μία υπηρεσία που παρέχει η ΙΩΝΙΚΗ Engineering από τη σύλληψη της ιδέας έως τον λεπτομερή σχεδιασμό.

Η εμπεριστατωμένη γνώση των κτιριακών κατασκευών, δίνει τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων αποφάσεων από τα αρχικά κιόλας στάδια.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας παραδίδει αποτελεσματικές και καινοτόμες μελέτες σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός κτιρίων αφορά τη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό βιομηχανικών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, η ομάδας μας θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με του εταίρους και τους πελάτες του έργου.

Σχεδιασμός κτιρίων: Λύσεις σχεδιασμού με ελαχιστοποιημένους πόρους

Ο σχεδιασμός κτιρίων πραγματοποιείται από ομάδα που απαρτίζεται απόμηχανικούς, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Δρα ρεαλιστικά εντός νομοθετικών πλαισίων, αλλά και πέρα από τα συμβατικά όρια. Δίνει  λύσεις σχεδιασμού,  ελαχιστοποιώντας τους πόρους και τη χρήση ενέργειας, ώστε τα κτίρια να ενσωματώνονται αρμονικά στο περιβάλλον τους.

Η  εμπειρία  μας στο σχεδιασμό κτιρίων έχει ως αποτέλεσμα κτίρια χρήσιμα, άνετα και με αποδοτικούς χώρους για τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν και παράλληλα ελκυστικά και βιώσιμα.

Χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τάσεις τεχνογνωσίας αρχιτεκτονικού, μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού, δημιουργούμε κτίρια με  υψηλές ενεργειακές και ηλεκτρομηχανολογικές αποδόσεις.

Μειώνουμε το κόστος στο μικρότερο δυνατό περιθώριο. Εξασφαλίζουμε, ωστόσο, συνθήκες ασφάλειαςέναντι σεισμού, πυρκαγιάς και ανέμων.

Διαμορφώνουμε επίσης κατάλληλες συνθήκες άνεσης, ακουστικής και φωτισμού.

ISO Υποστήριξη Βιομηχανιών
Ανάπτυξη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
Έλεγχος και πιστοποιητικά
Τεχνικος Ασφαλείας

Οι μελέτες στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός κτιρίων

Ο σχεδιασμός κτιρίων στηρίζεται σε ορισμένες βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Στις συγκεκριμένες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες, αφού πρώτα καθοριστούν οι μέθοδοι, τα υλικά και οι προδιαγραφές κατασκευής.

Τοπογραφικά Διαγράμματα,Κυκλοφοριακές Συνδέσεις,Γεωλογικές Μελέτες,Γεωλογικές Τομές,Μελέτη Αστικής Ανάπλασης,Σχεδιασμός Τοπίου.

Χρονοδιάγραμμα Έργου,Προμετρήσεις – Επιμετρήσεις,Αρχιτεκτονικά Σχέδια,Στατική Μελέτη,Διακόσμηση Εσωτερικών χώρων,Μελέτη Ηχομόνωσης,Μελέτη Θερμομόνωσης,Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.

Μελέτη Θέρμανσης – Κλιματισμού,Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Μελέτη Ύδρευσης,Μελέτη Αποχέτευσης,Μελέτη Πυρασφάλειας,Μελέτη Καυσίμων Αερίων – Φυσικού Αερίου,Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης,Μελέτη Φωτοτεχνίας,Μελέτη Ανελκυστήρων.

Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας Βιομηχανιών,Μελέτη Ηλιακών Συλλεκτών,Μελέτη Ψυκτικού Θαλάμου,Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων,Μελέτη Διάθεσης Λυμάτων,Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού,Μελέτη Φόρτισης Αξόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας στο +30 2541 20 00 20 ή στείλτε μας email στο info@ioniki.net