Η μελέτη θέρμανσης – κλιματισμού αφορά τον υπολογισμό και το σχεδιασμό εγκατάστασης θέρμανσης ή κλιματισμού σε κατοικίες, βιομηχανίες, εμπορικά καταστήματα και γραφεία.


Παράγοντες Μελέτης Θέρμανσης – Κλιματισμού

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε Μελέτη Θέρμανσης – Κλιματισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

– Το μέγεθος κτηρίου εγκατάστασης

– Τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου

– Τις τεχνικές προδιαγραφές

– Τις συνθήκες άνεσης και απαιτήσεις του χρήστη

– Την καλαισθησία του χώρου

– Τις επιθυμητές θερμοκρασίες χώρων

– Την εξοικονόμηση ενέργειας

– Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Στοιχεία Μελέτης Θέρμανσης – Κλιματισμού

Στη Μελέτη Θέρμανσης – Κλιματισμού περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές μονωτικών υλικών, τα κατασκευαστικά σχέδια (διάταξη, τοποθέτηση κ.λπ.), ο υπολογισμός απόδοσης και το κόστος εγκατάστασης,

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μελετών θέρμανσης / κλιματισμού με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την καλαισθησία του χώρου, τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός, σε συμφωνία πάντα με τα πρότυπα που έχουν θεσμοθετηθεί από τους αρμόδιους φορείς. Η μελέτη διέπεται από την τριλογία Εξοικονόμηση – Περιβάλλον – Αισθητική.