Μελέτη ηχομόνωσης είναι η μελέτη που περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο υπολογισμό και σχεδιασμό για τη διασφάλιση της ηχοπροστασίας και τη μείωση θορύβων του χώρου, σύμφωνα την υπάρχουσα νομοθεσία και με τις ανάγκες του χρήστη.

Παράγοντες Μελέτης Ηχομόνωσης

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε μελέτη ηχομόνωσης λαμβάνοντας υπόψη:

– Όρια που καθορίζει η υπάρχουσα Νομοθεσία

– Είδος και χρήση του κτηρίου

– Τοπικά στοιχεία (μέρος κ.λπ.)

– Τον σκοπό της ηχομόνωσης (ηχομόνωση αεραγωγών, ηχομόνωση κέντρου διασκέδασης, ηχομόνωση από εξωτερικούς παράγοντες κ.λπ.)

– Ημερήσιες ακουστικές μετρήσεις (ένταση και ποιότητα θορύβου)

– Την αποτύπωση του υπάρχοντος ακουστικού περιβάλλοντος

– Την εκτίμηση μετάδοσης και πίεσης θορύβου

Στοιχεία Μελέτης Ηχομόνωσης

Στη μελέτη ηχομόνωσης περιλαμβάνονται:

1) Σχεδιασμός ηχοπετασμάτων

2) Είδος δομικών στοιχείων του κτηρίου για την εγκατάσταση της ηχομόνωσης

3) Υπολογισμός δείκτη ηχομόνωσης (μείωση του θορύβου χωρίς τη μετάδοση από πλευρικούς δρόμους)

4) Τεύχος υπολογισμών με τη συμπεριφορά του θορύβου (πιέσεις, συχνότητα, ένταση κ.λπ.)

5) Συντελεστές απορρόφησης

6) Τιμές ηχομόνωσης που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού

7) Τεχνικές προδιαγραφές ηχομονωτικών υλικών

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, με τη σχεδίαση της μελέτης ηχομόνωσης, επιτυγχάνουμε την πλήρη ηχομονωτική προστασία προσφέροντας ένα ικανοποιητικό ακουστικά περιβάλλον στους χώρους εργασίας.