Η μελέτη φωτοτεχνίας καθορίζει τις κατάλληλες προδιαγραφές για την εγκατάσταση του επιθυμητού φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους (πάρκα, φωτισμός μνημείων κ.λπ.), οδικό δίκτυο και κτηρίων (εσωτερικό και φωτισμό προσόψεων).

Παράγοντες σύνταξης Μελετών Φωτοτεχνίας

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε μελέτες φωτοτεχνίας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του χώρου ή της όψης του κτηρίου, την τοποθεσία και τη χρήση του κτηρίου, τη λειτουργικότητα και την καλαισθησία του κάθε χώρου, το κόστος της εγκατάστασης, το βαθμό απόδοσης των φωτιστικών σωμάτων, την απαιτούμενη ένταση του φωτισμού και όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα φωτισμού ενός χώρου ή κτηρίου.

Στοιχεία Μελετών Φωτοτεχνίας

Η εκπόνηση μελέτης φωτοτεχνίας περιλαμβάνει:

– Σχέδια εγκατάστασης

– Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών υλικών (λαμπτήρες, μετασχηματιστές, εκκινητές κ.λπ.)

– Υπολογισμός ωφέλιμης φωτεινής ροής

– Υπολογισμός ωρών αποδιδόμενης φωτεινής ροής

– Υπολογισμός ωρών λειτουργίας φωτισμού ανάλογα με τη χρήση του έργου

– Εύρεση του κόστους κατανάλωσης των λαμπτήρων

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, συντάσσουμε φωτοτεχνικές μελέτες για τις κατασκευές σε εξειδικευμένα προγράμματα και παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα του φωτισμού, επιδιώκοντας τα έργα μας να είναι λειτουργικά, οικονομικά και ασφαλή, τόσο για τον πελάτη, όσο και για το περιβάλλον.