Αρχιτεκτονική μελέτη είναι η ακριβής αποτύπωση του χώρου είτε αυτός είναι χτισμένος, είτε πρόκειται να χτιστεί. Ουσιαστικά είναι το μέσο με το οποίο ο αρχιτέκτονας αποτυπώνει τις σκέψεις του στο χαρτί.

Παράγοντες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, χρησιμοποιούμε το αρχιτεκτονικό σχέδιο σαν το βασικό εργαλείο, μέσω του οποίου εκφράζουμε αυτό που φανταστήκαμε και δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι, ώστε αυτό να μπορέσει να φτάσει στο στάδιο της κατασκευής και της ολοκλήρωσης του. Τα αρχιτεκτονικά μας σχέδια βασίζονται στις εξής αρχές:

– Θέλουμε τα έργα μας να είναι λειτουργικά, να βελτιώνουν τις συνθήκες άνεσης και την απόδοση στο χώρο εργασίας.

– Θέλουμε τα έργα μας να δένουν αρμονικά με το εξωτερικό περιβάλλον και να εμπνέουν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτά.

– Θέλουμε τα έργα μας να αποπνέουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργούνται.

Στοιχεία αρχιτεκτονικού σχεδίου:

– Το διάγραμμα δόμησης (Διάγραμμα Κάλυψης) , το οποίο περιλαμβάνει το οικόπεδο, τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτηρίου, αναλυτικά όλους τους χώρους, σχηματικές τομές, αναλυτικό υπόμνημα, ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής κ.ο.κ., εκτελώντας όλους τους αναγκαίους ελέγχους και υπολογισμούς σύμφωνα με τον ΝΟΚ

– Η κάτοψη δίνει πληροφορίες για τη χρήση του χώρου και την λειτουργία του. Ουσιαστικά πρόκειται για την τομή του κτηρίου από ένα οριζόντιο επίπεδο.

– Η τομή είναι το σχέδιο το οποίο μας πληροφορεί για την τρίτη διάσταση, δηλαδή το ύψος του χώρου και τα εν γένει καθ’ ύψος χαρακτηριστικά του.

– Η όψη είναι το σχέδιο που παρουσιάζει το περίγραμμα του κτηρίου, τα σχήματα των ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα) τους υπαίθριους και ημι-υπαίθριους χώρους και τα υλικά κατασκευής.

– Τα σχέδια λεπτομερειών των επί μέρους τμημάτων του χώρου και αρχιτεκτονικών στοιχείων, τα οποία μπορεί να συνοδεύουν τα γενικά σχέδια.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τον ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτηρίων, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων, με κανόνα και στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτηρίου με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του καθενός.