Στο χρονοδιάγραμμα έργου υπολογίζεται η ακριβής εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες θα υλοποιηθούν από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του, με αποτέλεσμα να καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου.

Παράγοντες χρονοδιαγράμματος  έργου

Οι παράγοντες, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για ένα χρονοδιάγραμμα, είναι:

1) Οι απαιτούμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του έργου

2) Το μέγεθος του έργου

3) Οι περιορισμοί για την παραγωγή και υλοποίηση του έργου

4) Η συμπεριφορά αγοράς (ανεπάρκεια κάλυψης προϊόντων)

5) Η κατανομή διαθέσιμων πόρων

Στοιχεία χρονοδιαγράμματος  έργου

Στο χρονοδιάγραμμα έργου περιλαμβάνονται οι φάσεις έργου, η χρονική κατανομή εργασιών και πόρων, η αλληλουχία εργασιών και η το διάγραμμα ροής εργασιών.

Στην ΙΩΝΙΚΗ Holdings, με τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος έργου, επιτυγχάνουμε τη δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη και την ασφαλή βιωσιμότητα του έργου.