Βασική προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί η σωστή επιλογή εξειδικευμένου συμβούλου. Τόσο κατά την υποβολή όσο και κατά την υλοποίηση της επένδυσης. Κάποια από τα χαρακτηριστικά ενός αξιόπιστου συμβούλου παρουσιάζονται παρακάτω και αποτελούν σημαντικές ενδείξεις ότι απευθύνεστε στον σωστό άνθρωπο.

– Υπάρχει επαγγελματική υπόσταση για τη δραστηριότητα που ασκείται.

– Διαθέτει εμπειρία στις υποβολές αιτήσεων σε προγράμματα επιδότησης. Μη διστάσετε να ρωτήσετε με ποιες εταιρείες έχει συνεργαστεί.

– Υπάρχει άμεση και τακτική επικοινωνία μαζί σας για όλα τα θέματα που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.

– Εξετάζει εάν ο επενδυτής δικαιούται να κάνει αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος.

Απαντά στις απορίες σας με σαφήνεια και με αναφορά σε σημεία της προκήρυξης και του οδηγού. Δείχνει την απαραίτητη προθυμία για να λυθούν τυχόν προβλήματα και να ξεπεραστούν δυσκολίες στην υποβολή και υλοποίηση του σχεδίου.

– Διασφαλίζει την επιλεξιμότητα, κάνοντας εκτίμηση της βαθμολογίας που μπορεί να επιτύχει ο επενδυτής, βάσει των κριτηρίων που θέτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Καθοδηγεί τον επενδυτή να αξιολογήσει τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής του, να εξετάσει ποιες από αυτές αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες, τηρώντας τα όρια και τις προϋποθέσεις που θέτει ο οδηγός του προγράμματος.

– Σας ενημερώνει να συγκεντρώσετε εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σας επισημαίνει όλες τις προθεσμίες για τις εκάστοτε διαδικασίες.

– Υπάρχει ορθολογική κοστολόγηση η οποία θα είναι αντίστοιχη με τις  απαιτούμενες διαδικασίες του προγράμματος.

– Βεβαιωθείτε ότι θα υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό για τις υπηρεσίες που θα σας παρέχει.

Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός αξιόπιστου συμβούλου που θα σας καθοδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι καίριας σημασίας και αποτελεί βασικό συνεργάτη μίας επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανόν να χαθούν ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδύσεων που θα εμποδίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη μίας επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού, πατώντας το κουμπί παρακάτω και ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.