Τηλεφωνικό ραντεβού με την ΙΩΝΙΚΗ Autonomous:

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας προτείναμε να ορίζετε τηλεφωνικά ραντεβού τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την επιθυμητή σας ημερομηνία. Σαββατοκύριακα είμαστε κλειστά και οι επικοινωνίες θα πραγματοποιούνται τις καθημερινές. 

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?