Επενδυτικά

#1

Φωτοβολταϊκό πάρκο 100 kW στο Βανιάνο Ξάνθης

Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η αδειοδότηση και η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 99.84 kW σε έκταση οικοπέδου τεσσάρων στρεμμάτων στο Βανιάνο Ξάνθης. Για τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου τοποθετήθηκαν πάνελ της εταιρείας MAGE SOLAR τύπου POWERTEC PLUS 240/6PJ ονομαστικής ισχύος 240 W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο χρησιμοποίηθηκαν 6 τριφασικοί αντιστροφείς της εταιρείας SMA τύπου STP 17000TL-10. Οι βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι της γερμανικής εταιρείας SCHLETTER. Τέλος, το χωράφι διαμορφώθηκε και περιφράχθηκε.

€170.000
προϋπολογισμός

4 στρέμματα
οικόπεδο

2012
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης