Η Μηχανικός Περιβάλλοντος της ΙΩΝΙΚΗ Environment, Άννα-Μαρία Τζαφέρου

Anna Maria Tzaferou

Environmental engineer - ΙΩΝΙΚΗ Environment

am.tzaferou@ioniki.net | +30 2541 306 018

Anna Maria Tzaferou is Environmental Engineer at the department of studies and permits of the company ΙΩΝΙΚΗ Environment, a graduate of the department of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace.

Main competence is the development of environmental studies. Before any industrial expansion, modernisation or improvement of production process is fully controlled environmental footprint and carried out the preparation of the environmental study.

There is great expertise in the design of plant biological as municipal wastewater, and industrial. The biological treatment of waste are designed for low operating costs and high performance.

Specializes in hydraulic engineering through post-graduate training and has experience in hydraulic and hydrological studies, which are parts of the basic design.

Specializes in hydraulic engineering through post-graduate training and has experience in hydraulic and hydrological studies, which are parts of the basic design.

Therefore, the Anna – Maria Tzaferou specializes in hydraulic calculations bounding medium-sized and large streams. Also, there is a great deal of experience developing in hydrological studies for the permits execution of work for drilling.

Projects

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Ξεκίνησε το νέο Ταμείο επιχειρηματικότητας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 21-27»
ΙΩΝΙΚΗ Finance

Με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank) ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Μέσω του

Κούνια σε Λογοθεραπευτήριο

Λογοθεραπευτήριο στην Καλαμαριά
ΙΩΝΙΚΗ Designs

Το ζητούμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης ήταν η ένταξη μιας πολυλειτουργικής μονάδας λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ομαδικής θεραπείας ‘messy play’ σε ένα χώρο περιορισμένων διαστάσεων, με συνολικό εμβαδό 43 τ.μ. Οι ειδικές

Virtual machines εν έτει 2024
ΙΩΝΙΚΗ Cloud

Μια εικονική μηχανή (VM) είναι η εικονικοποίηση ή η εξομοίωση ενός φυσικού συστήματος υπολογιστή. Παρέχει όλες τις λειτουργίες ενός πραγματικού, φυσικού υπολογιστή, αλλά δεν είναι ένα απτό φυσικό αντικείμενο, μόνο μια

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, η οποία ιδρύθηκε το 1975 στην περιοχή της Θράκης, εξαγοράστηκε το 2018 από την JTI και εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.

Articles

Φορτηγό εν κινήσει

Study Load Axle

In the study of charging and stability is the calculation of the strength -reactions and the behavior of the vehicle in the loading condition on the basis of the criteria standards.

Φωτορεαλιστικό γραφείων

Interior Decoration

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής,

Study Of Urban Regeneration

Is the syntax the study of the integrated design proposals for the redevelopment and improvement of already existing or to be built area (square, commercial projects etc.)

Άνδρας χαράσσει ψηφιακά ανοδικό γράφημα

Project Management

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας

Photorealistic visualization

Photorealism is called three-dimensional depiction of buildings or other design objects with the help of a computer, with a faithful representation of materials, colors and lighting.

κράνος και γυαλιά μηχανικού

Technical services security

The security officer provides to the employer's instructions and advice on matters relating to health and safety at work and the prevention of occupational accidents. The working time depends on the number of employees and the degree of risk of the business.