Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού καθώς επίσης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση της ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Σύγκριση κεντρικής με αποκεντρωμένης διοίκησης

Central or decentralised management of corporate functions
ΙΩΝΙΚΗ Consultancy

The management of business operations is an essential element for the effective operation of a business. One of the key issues that arise in the process of decision-making is the choice between centralised and decentralised management of corporate functions. Each approach has its own advantages and analyzing the advantages and disadvantages of each approach, can be made an informed decision that meets the needs of the business.

Licensing of industrial plant production of abrasives
ΙΩΝΙΚΗ Designs

Since 1981, the company SMIRDEX has been offering high quality abrasive products to the domestic and global market. With respect for the environment, by having high-quality products and through continuous research, SMYRDEX has achieved the continuous expansion of its activities. Knowing gradual growth, and focusing its commercial activity on the international market, it now distributes 85% of its production in Europe, Asia , Africa and 15% in the Greek market. Smyrdex products are exported to more than 72 countries.

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού καθώς επίσης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση της ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Σύγκριση κεντρικής με αποκεντρωμένης διοίκησης

Central or decentralised management of corporate functions
ΙΩΝΙΚΗ Consultancy

The management of business operations is an essential element for the effective operation of a business. One of the key issues that arise in the process of decision-making is the choice between centralised and decentralised management of corporate functions. Each approach has its own advantages and analyzing the advantages and disadvantages of each approach, can be made an informed decision that meets the needs of the business.

Licensing of industrial plant production of abrasives
ΙΩΝΙΚΗ Designs

Since 1981, the company SMIRDEX has been offering high quality abrasive products to the domestic and global market. With respect for the environment, by having high-quality products and through continuous research, SMYRDEX has achieved the continuous expansion of its activities. Knowing gradual growth, and focusing its commercial activity on the international market, it now distributes 85% of its production in Europe, Asia , Africa and 15% in the Greek market. Smyrdex products are exported to more than 72 countries.

Μελέτες Πυρασφάλειας

Μελέτες Πυρασφάλειας Μελέτη Πυρόσβεσης Μελέτη Πυρανίχνευσης Μελέτη Πυρασφάλειας Μελέτη Sprinkler Μελέτη αυτόματης κατάσβεσης αερίων   Μελέτη πυρόσβεσης Η μελέτη πυρόσβεσης είναι ένας σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας σε κάθε κτίριο ή εγκατάσταση. Πρόκειται για μια ανάλυση που περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς. Ο

Μηχανολογικές μελέτες

Μηχανολογικές μελέτες Μηχανολογική μελέτη εργοστασίου Μηχανικός εργοστασίου Μελέτη Θερμομόνωσης Μελέτη Θέρμανσης – Κλιματισμού -Εξαερισμού Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης Μελέτη Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μελέτη Φόρτισης Αξόνων Μελέτη Ανελκυστήρων Μελέτη Ηχομόνωσης Μελετών καύσιμων αερίων / φυσικού αερίου Μελέτη δικτύου πεπιεσμένου αέρα Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση

Ηλεκτρολογικές μελέτες

Ηλεκτρολογικές μελέτες Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μελέτη Υποσταθμού Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Μελέτη Cloud/Data Center Μελέτη δικτύων υπολογιστών Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση των διεργασιών από την επιτόπια συλλογή μετρήσεων, έως και την υλοποίηση του ορθώς παραγόμενου τεχνικού τμήματος, καθορίζοντας ασφαλείς με τα

You have reached the end