ΙΩΝΙΚΗ Holdings Logo

 

ΙΩΝΙΚΗ Engineering

13 September 2019

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης

At a glance

Client
JT International Hellas A.E.B.E.

Website
https://www.jti.com/

Year of award
2019

Location
Ξάνθη

Surface
56000 τ.μ.

Είδος κύριας ανίχνευσης
Καπνός

Επιλογή συστήματος
Aνίχνευση με σημειακούς ανιχνευτές, δέσμες και aspirating detection

Προϋπολογισμός μελέτης
7.427,60€

Project budget
300.000€

Implementation time
2 months

Η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, η οποία ιδρύθηκε το 1975 στην περιοχή της Θράκης, εξαγοράστηκε το 2018 από την JTI και εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.

Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Οι εγκαταστάσεις της ΣΕΚΑΠ αποτελούνται από κτηριακά συγκροτήματα συνολικής επιφάνειας επιφάνειας 56000 τ.μ., τα οποία στεγάζουν χώρους παραγωγής, αποθήκευσης προϊόντων, γραφεία και χώρους υποδομών.

Στόχος της μελέτης ήταν η εγκατάσταση και η λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς της καπνοβιομηχανίας με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό της πυρκαγιάς, την αποφυγή υλικών ζημιών μέσω της άμεσης ενεργοποίησης των συστημάτων κατάσβεσης και την προστασία των ανθρώπων με έγκαιρη ειδοποίηση για διαφυγή από το κτήριο.

Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα πυρανίχνευσης

Επιλέχθηκε η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης τύπου addressable (διευθυνσιοδοτούμενο), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54, δεδομένης της ευελιξίας σύνδεσης των συσκευών, αλλά και της δυνατότητας που δίνει όταν υπάρξει συμβάν να καθοριστεί εύκολα το σημείο έναρξης συναγερμού ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση σε αυτό με καταστολή της πυρκαγιάς από τα πρώτα λεπτά.

Σημαντικό είναι επίσης πως οι βρόγχοι που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης πολλών και διαφορετικών συσκευών πυρανίχνευσης (έως περίπου 250 συσκευών), όπως σημειακοί ανιχνευτές, σειρήνες, φάροι, μπουτόν κλπ., χωρίς διαχωρισμό.

In addition, δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης των εγκαταστάσεων και των συσκευών όλου του συστήματος. Τα διευθυνσιοδοτούµενα συστήµατα πυρανίχνευσης απαιτούν λιγότερο χρόνο για τη συντήρησή τους και τον έλεγχο καλής λειτουργίας σε σύγκριση µε τα συµβατικά συστήµατα. Η χρήση των βρόγχων και η σύνδεση των δύο άκρων του στον πίνακα πυρανίχνευσης παρέχουν την δυνατότητα αφαίρεσης ή απενεργοποίησης μίας συσκευής χωρίς να επηρεαστούν οι άλλες συσκευές του βρόγχου. Ακόμα και στην περίπτωση που καταστρεφόταν το ένα άκρο του, θα συνεχίζονταν η λήψη σημάτων των συσκευών από το άλλο άκρο.

Βασικά μέρη συστήματος πυρανίχνευσης

Σε ό,τι αφορά τις συσκευές πυρανίχνευσης, στο μεγαλύτερο μέρος της κτηριακής εγκατάστασης τοποθετήθηκαν ανιχνευτές δέσμης και σημειακοί πολυανιχνευτές καπνού, ενώ οι ενδιάμεσοι πλευρικοί χώροι των κλιμακοστασίων – διαδρόμων καλύπτονται επίσης με την εγκατάσταση πολυανιχνευτών καπνού σε κάθε κλιμακοστάσιο και κάθε όροφο.

Στους χώρους παραγωγής της ΣΕΚΑΠ επιλέχθηκε το σύστημα δειγματοληψίας αέρα «Aspiration». Για τον έλεγχο των 5 κτηρίων χρησιμοποιήθηκαν 2 κεντρικοί πίνακες πυρανίχνευσης και 1 επαναληπτικός. Τοποθετήθηκαν μονάδες Η/Υ από τις οποίες γίνεται γραφική αναπαράσταση των χώρων της εγκατάστασης σε κατόψεις με ευδιάκριτες σημάνσεις του διευθυνσιοδοτημένου συστήματος ανίχνευσης, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, από το σύστημα πυρανίχνευσης ελέγχονται οι αυτοκλειώμενες πόρτες,  τα κομβία χειροκίνητου συναγερμού, καθώς και εσωτερικού ή εξωτερικού τύπου φαροσειρήνες.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
1. Διευθυνσιοδοτημένες μονάδες ελέγχου και εντολών (εισόδου / εξόδου)4. Διευθυνσιοδοτημένος ανιχνευτές δέσμης
2. Δύο κεντρικοί και ένας επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης5. Σύστημα δειγματοληψίας αέρα «Aspiration»
3. Φαροσειρήνες συναγερμού, εσωτερικού και εξωτερικού τύπου6. Kαλωδιώσεις

Διευθυνσιοδοτημένοι σημειακοί πολυανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας

Οι πολυανιχνευτές είναι ανιχνευτές σημείου σχεδιασμένοι να ανιχνεύουν τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτό, είναι εφοδιασμένος με ένα φωτοηλεκτρικό αισθητήρα ορατού καπνού, καθώς και ποσοστιαίο αισθητήρα ανόδου θερμοκρασίας. Μπορούν να λειτουργούν ως καπνού ή θερμοκρασίας ή και τα δύο.

Κατά την ανίχνευση καπνού, ο πολυανιχνευτής εκδίδει ένα σήμα συναγερμού. Αυτοί οι ανιχνευτές συνήθως χρησιμοποιούνται σε κατοικίες, γραφεία, εμπορικά κτήρια και άλλους μικρούς έως μεσαίους χώρους όπου η ανίχνευση καπνού σε συγκεκριμένα σημεία είναι απαραίτητη.

Διευθυνσιοδοτημένοι ανιχνευτές δέσμης

Οι ανιχνευτές δέσμης χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πυρκαγιάς σε μεγάλους χώρους, όπως αίθουσες συναυλιών, αποθήκες, αεροδρόμια και άλλα μεγάλα κτήρια. Η λειτουργία τους βασίζεται στην αποστολή εναύσματος (δέσμης φωτός ή υπερήχων) από έναν πομπό σε έναν δέκτη που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του χώρου. Εάν καπνός ή σωματίδια πυρκαγιάς διαβρώσουν τη δέσμη, η μείωση της φωτεινότητας ή η αλλαγή στην ανακλαστικότητα λαμβάνεται ως ένδειξη ύπαρξης πυρκαγιάς. Σε αυτήν την περίπτωση, εκδίδεται σήμα συναγερμού. Οι ανιχνευτές δέσμης χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της ικανότητάς τους να καλύπτουν μεγάλους χώρους με σχετικά λίγους ανιχνευτές.

Η επιλογή του συστήματος δειγματοληψίας αέρα «Aspiration» στους κύριους χώρους παραγωγής

Η διαφοροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης έγκειται στο σύστημα δειγματοληψίας αέρα «Aspiration» που χρησιμοποιήθηκε στο κτήριο που στεγάζει την παραγωγή της καπνοβιομηχανίας. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες λύσεις για χώρους που απαιτούν υψηλό επίπεδο προστασίας. Ο κύριος λόγος επιλογής του συστήματος ήταν οι συνθήκες που επικρατούν στον χώρο παραγωγής και συγκεκριμένα η απουσία σκόνης και καπνού. Επιπρόσθετα, η μορφολογία του κτηρίου είναι τέτοια που καθιστούσε βέλτιστη λύση την επιλογή του «Aspiration».

Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του συστήματος «Aspiration»

Το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς «Aspiration» έχει σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύει τον καπνό πριν ακόμα η πυρκαγιά πάρει μεγάλη έκταση. Η δειγματοληψία αέρα στηρίζεται στην αρχή της αναρρόφησης αέρα, μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων από τον προστατευόμενο χώρο, ο οποίος καταλήγει σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη μονάδα ανίχνευσης-αξιολόγησης. Αυτός ο ανιχνευτής λαμβάνει συνεχώς δείγματα αέρα για να ελέγξει την παρουσία σωματιδίων καπνού σε αυτόν. Παράλληλα ο αισθητήρας δεν είναι επιρρεπής σε ψευδοσυναγερμούς λόγω ρυπαρότητας του χώρου από άλλες αιτίες (π.χ. παρουσία σκόνης)

Η ευαισθησία του συστήματος στηρίζεται στην ταυτόχρονη προσθετική ανίχνευση καπνού συγχρόνως από όλες τις οπές, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τους κλασικούς πυρανιχνευτές, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Η ευαισθησία της μονάδας είναι ρυθμιζόμενη και έχει πολλαπλά επίπεδα συναγερμού, τα οποία μπορούν να εκτελούν διαφορετικές ενέργειες, ανάλογα με τον χώρο και τη σοβαρότητα του συμβάντος. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του συστήματος είναι η ευελιξία εγκατάστασης, κάτι που μεγαλώνει και το εύρος εφαρμογής της συγκεκριμένης λύσης. Τέλος, τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας-ενοποίησης με άλλα συστήματα πυρανίχνευσης, ενώ επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθήσουν το σύστημα απομακρυσμένα.

Project team

PhD, MBA, Electrical engineering

AutoCAD designer