Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Ingénierie

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού καθώς επίσης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση της ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Σύγκριση κεντρικής με αποκεντρωμένης διοίκησης

La centrale ou de la gestion décentralisée des fonctions de l'entreprise
ΙΩΝΙΚΗ Consultancy

La gestion des opérations de l'entreprise est un élément essentiel pour le bon fonctionnement d'une entreprise. L'une des questions clés qui se posent dans le processus de prise de décision est le choix entre les centralisée et décentralisée de la gestion des fonctions de l'entreprise. Chaque approche a ses propres avantages et d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque approche, peut être une décision qui répond aux besoins de l'entreprise.

Les licences d'installations industrielles de production d'abrasifs
ΙΩΝΙΚΗ Dessins

Depuis 1981, la société SMIRDEX propose des produits abrasifs de haute qualité sur le marché national et mondial. Dans le respect de l'environnement, en disposant de produits de haute qualité et grâce à une recherche continue, SMYRDEX a réalisé l'expansion continue de ses activités. Connaissant une croissance progressive, et concentrant son activité commerciale sur le marché international, elle distribue désormais 85% de sa production en Europe, Asie, Afrique et 15% sur le marché grec. Les produits Smyrdex sont exportés dans plus de 72 pays.

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Ingénierie

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού καθώς επίσης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση της ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Σύγκριση κεντρικής με αποκεντρωμένης διοίκησης

La centrale ou de la gestion décentralisée des fonctions de l'entreprise
ΙΩΝΙΚΗ Consultancy

La gestion des opérations de l'entreprise est un élément essentiel pour le bon fonctionnement d'une entreprise. L'une des questions clés qui se posent dans le processus de prise de décision est le choix entre les centralisée et décentralisée de la gestion des fonctions de l'entreprise. Chaque approche a ses propres avantages et d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque approche, peut être une décision qui répond aux besoins de l'entreprise.

Les licences d'installations industrielles de production d'abrasifs
ΙΩΝΙΚΗ Dessins

Depuis 1981, la société SMIRDEX propose des produits abrasifs de haute qualité sur le marché national et mondial. Dans le respect de l'environnement, en disposant de produits de haute qualité et grâce à une recherche continue, SMYRDEX a réalisé l'expansion continue de ses activités. Connaissant une croissance progressive, et concentrant son activité commerciale sur le marché international, elle distribue désormais 85% de sa production en Europe, Asie, Afrique et 15% sur le marché grec. Les produits Smyrdex sont exportés dans plus de 72 pays.

Μελέτες Πυρασφάλειας

Μελέτες Πυρασφάλειας Μελέτη Πυρόσβεσης Μελέτη Πυρανίχνευσης Μελέτη Πυρασφάλειας Μελέτη Sprinkler Μελέτη αυτόματης κατάσβεσης αερίων   Μελέτη πυρόσβεσης Η μελέτη πυρόσβεσης είναι ένας σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας σε κάθε κτίριο ή εγκατάσταση. Πρόκειται για μια ανάλυση που περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς. Ο

Les études d'ingénierie

Μηχανολογικές μελέτες Μηχανολογική μελέτη εργοστασίου Μηχανικός εργοστασίου Μελέτη Θερμομόνωσης Μελέτη Θέρμανσης – Κλιματισμού -Εξαερισμού Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης Μελέτη Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μελέτη Φόρτισης Αξόνων Μελέτη Ανελκυστήρων Μελέτη Ηχομόνωσης Μελετών καύσιμων αερίων / φυσικού αερίου Μελέτη δικτύου πεπιεσμένου αέρα Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση

Études électriques

Ηλεκτρολογικές μελέτες Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μελέτη Υποσταθμού Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Μελέτη Cloud/Data Center Μελέτη δικτύων υπολογιστών Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση των διεργασιών από την επιτόπια συλλογή μετρήσεων, έως και την υλοποίηση του ορθώς παραγόμενου τεχνικού τμήματος, καθορίζοντας ασφαλείς με τα

Vous avez atteint la fin