Τηλεφωνικό ραντεβού με την ΙΩΝΙΚΗ Autonomous:

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας προτείναμε να ορίζετε τηλεφωνικά ραντεβού τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την επιθυμητή σας ημερομηνία. Σαββατοκύριακα είμαστε κλειστά και οι επικοινωνίες θα πραγματοποιούνται τις καθημερινές. 

Le SMS champ doit contenir entre 6 et 19 chiffres et le code de pays sans l'aide de +/0 (par exemple, 1xxxxxxxxxx pour les Etats-unis)
?