Stratos Sepetsis

Υπεύθυνος προμηθειών - ΙΩΝΙΚΗ Constructions

Ο Στράτος Σεπετσής είναι Υπεύθυνος Προμηθειών στην εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ Constructions, απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Θεσσαλίας.

The main objective is the development and implementation of strategic markets that align with the overall objectives of the group companies ΙΩΝΙΚΗ.

Is responsible for the purchase and monitoring of the supply, while ensuring that the materials and the goods are received and subsequently delivered in a timely manner, in good condition and in the right amounts, contributing to better quality and faster implementation of projects of the clients.

Ensure that the materials and the goods are received and subsequently delivered in a timely manner, in good condition and in the right amounts, contributing to better quality and faster implementation of projects of the clients.

Η ενασχόλησή του που ποικίλλει από τις προμήθειες δομικών υλικών για την ΙΩΝΙΚΗ Constructions μέχρι την προμήθεια πρώτων υλών για την παρασκευή ειδών σοκολάτας για την ΙΩΝΚΗ Gaia, απαιτεί τη δημιουργία ενός αποδοτικού δικτύου συνεργατών. Επομένως, η αξιολόγηση υφιστάμενων προμηθευτών και ο εντοπισμός νέων, αποτελούν βασικό μέρος των αρμοδιοτήτων του.Εκτός από τη διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές, ο Στράτος Σεπετσής διαχειρίζεται την αποθήκευση, τη διανομή και τα επίπεδα αποθεμάτων της κάθε εταιρείας, προβλέποντας ταυτόχρονα τη μελλοντική ζήτηση.

Finally, negotiate favorable contracts, taking into account the market trends, changes in regulations and new technologies that may affect the supply chain.

Projects

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού καθώς επίσης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση της ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Σύγκριση κεντρικής με αποκεντρωμένης διοίκησης

Central or decentralised management of corporate functions
ΙΩΝΙΚΗ Consultancy

The management of business operations is an essential element for the effective operation of a business. One of the key issues that arise in the process of decision-making is the choice between centralised and decentralised management of corporate functions. Each approach has its own advantages and analyzing the advantages and disadvantages of each approach, can be made an informed decision that meets the needs of the business.

Μελέτες Πυρασφάλειας

Μελέτες Πυρασφάλειας Μελέτη Πυρόσβεσης Μελέτη Πυρανίχνευσης Μελέτη Πυρασφάλειας Μελέτη Sprinkler Μελέτη αυτόματης κατάσβεσης αερίων   Μελέτη πυρόσβεσης Η μελέτη πυρόσβεσης είναι ένας σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας σε κάθε κτίριο

Ηλεκτρολογικές μελέτες

Ηλεκτρολογικές μελέτες Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μελέτη Υποσταθμού Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Μελέτη Cloud/Data Center Μελέτη δικτύων υπολογιστών Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση των διεργασιών από την επιτόπια συλλογή μετρήσεων, έως και την υλοποίηση του ορθώς παραγόμενου τεχνικού τμήματος, καθορίζοντας ασφαλείς με τα ανάλογα διατάγματα και τον ορισμό του συμβολαίου, τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Η μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αφορά μελέτη τη διαστασιολόγηση, την εγκατάσταση, τον έλεγχο

Articles

Φορτηγό εν κινήσει

Study Load Axle

In the study of charging and stability is the calculation of the strength -reactions and the behavior of the vehicle in the loading condition on the basis of the criteria standards.

Φωτορεαλιστικό γραφείων

Interior Decoration

Is the design of the interior of a building with the aesthetics and the creation of original solutions with quality materials, whether they belong to the category of traditional, classical or contemporary trend.

Study Of Urban Regeneration

Is the syntax the study of the integrated design proposals for the redevelopment and improvement of already existing or to be built area (square, commercial projects etc.)

Άνδρας χαράσσει ψηφιακά ανοδικό γράφημα

Project Management

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering provides project management services in its entirety for all types of buildings, commercial, industrial and tourist facilities. The projects of our clients vary, and our company is able to cover the strategy for projects of various sizes and complexity.

Photorealistic visualization

Photorealism is called three-dimensional depiction of buildings or other design objects with the help of a computer, with a faithful representation of materials, colors and lighting.

κράνος και γυαλιά μηχανικού

Technical services security

The security officer provides to the employer's instructions and advice on matters relating to health and safety at work and the prevention of occupational accidents. The working time depends on the number of employees and the degree of risk of the business.