Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός– Τμήμα μελετών και αδειών

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Ηλεκτρολόγος μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων 

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

测量工程师
Τμήμα μελετών και αδειών 

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος

Ηλεκτρολόγος μηχανικός – Τμήμα πωλήσεων

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ

Υποστήριξη πελατών– Τμήμα εμπορικής ανάπτυξης

Digital developer – Τμήμα μάρκετινγκ

Υπεύθυνος ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας

ΙΩΝΙΚΗ工程的标志

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ工程的标志

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

 M.Sc. Αρχιτέκτων μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Ηλεκτρολόγος μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

AutoCad designer – Τμήμα μελετών και αδειών

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

测量工程师
Τμήμα μελετών και αδειών 

Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Αρχιτέκτων μηχανικός

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα αδειών

Μ.Sc. Πολιτικός μηχανικός – Τμήμα αδειών πολεοδομίας

AutoCad designer – Τμήμα αδειών βιομηχανίας

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου

Υπεύθυνη προγραμματισμού – Τμήμα προγραμματισμού

Οικονομολόγος – Υπεύθυνη οικονομικού τμήματος

Οικονομολόγος – Τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων 

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ

Digital Developer  – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Λογίστρια – Υπεύθυνη λογιστηρίου | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Εταιρική υποστήριξη – Τμήμα διοίκησης | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ工程的标志

Project coordinator – Τμήμα προγραμματισμού έργων | ΙΩΝΙΚΗ Holdings

ΙΩΝΙΚΗ工程的标志

Υπεύθυνος δημοσίων υπηρεσιών – Τμήμα δημοσίου |
控股的标志

Ηλεκτρολόγος μηχανικός – Τμήμα πωλήσεων

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα προμηθειών

Ηλεκτρολόγος μηχανικός – Τμήμα εγκαταστάσεων

Ηλεκτρολόγος μηχανικός – Τμήμα μελετών και αδειών

Μηχανικός περιβάλλοντος –   Τμήμα περιβάλλοντος

Μηχανικός περιβάλλοντος – Τμήμα περιβάλλοντος

Μηχανολόγος Μηχανικός – Τμήμα υγιεινής και ασφάλειας

Υπεύθυνος μάρκετινγκ – Τμήμα μάρκετινγκ

Graphic designer – Τμήμα μάρκετινγκ

Digital developer – Τμήμα μάρκετινγκ

Υποστήριξη πελατών– Τμήμα εμπορικής ανάπτυξης

Υπεύθυνος ΙΤ – Τμήμα υποδομών τεχνολογίας

Υπεύθυνος προμηθειών – Τμήμα εγκαταστάσεων