Φώτης Δομνίδης

IT - ΙΩΝΙΚΗ Technologies

f.domnidis@ioniki.net | +30 2541 20 00 49

Ο Φώτης Δομνίδης είναι στέλεχος IT στο τμήμα υποδομών τεχνολογίας της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Technologies, κάτοχος πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας “Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων”.

Η κύρια ενασχόλησή του στην εταιρεία είναι η τεχνική υποστήριξη υλικού, λογισμικού και δικτύων εντός και εκτός του ομίλου.

Οι αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνουν τη συντήρηση και την επίβλεψη καλής λειτουργίας όλου του τεχνολογικού και δικτυακού εξοπλισμού του ομίλου, όπως επίσης η επίβλεψη και η οργάνωση των καθημερινών αντιγράφων για την ασφάλεια των δεδομένων.

Ο Φώτης Δομνίδης σχεδιάζει και αναπτύσσει όλο τον εξοπλισμό σε κάθε θέση εργασίας και συμβάλλει ενεργά στη διάθεση όλων εκείνων των εργαλείων επ’ ωφελεία των συναδέλφων του για να διαθέτουν αποδοτικό εξοπλισμό εργασίας. 

Σαν βασικός τεχνικός πεδίου του ομίλου, έχει αναλάβει την εξωτερική τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού και δικτυακού εξοπλισμού όπως και λογισμικού όλων των συνεργαζόμενων φορέων και πελατών.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.