Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να εξεταστεί ένας οργανισμός και το περιβάλλον του. Η λέξη SWOT αναφέρεται στις δυνάμεις (Strengths), στις αδυναμίες (Weaknesses), στις ευκαιρίες (Opportunities) και στις απειλές (Threats).

Επιχειρηματικό Πλάνο

Επιχειρηματικό πλάνο (business plan) είναι η επίσημη έκφραση των επιχειρηματικών στόχων μίας επιχείρησης, της αιτιολόγησης τους και των ενεργειών για την επίτευξη τους. Περιλαμβάνει γενικότερες πληροφορίες για την επιχείρηση ή την ομάδα που αναλαμβάνει την επίτευξη των στόχων αυτών και για τις αλλαγές μεγάλης κλίμακας, όταν αυτές συμβαίνουν.

Μελέτη Σκοπιμότητας

Μελέτη σκοπιμότητας είναι η αξιολόγηση μιας πρότασης για να καθοριστούν οι δυσκολίες ενός έργου και να διερευνηθεί αν θα αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης

Είναι η μελέτη που αφορά στον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής και κόστους χρήσης του ανελκυστήρα και στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης (λειτουργίας και έκτακτες) ανά κατοικία, χώρο εργασίας κ.λπ. σε ένα κτίριο.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Σχεδιασμός Τοπίου

Είναι η μελέτη για την ανάλυση, αξιολόγηση και σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής κήπων, διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, έργα πρασίνου και κηποτεχνικές εφαρμογές, όπως επίσης και η μελέτη για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων και διαταραγμένων περιοχών.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Μελέτες & άδειες

Ο σχεδιασμός κτιρίων είναι μία υπηρεσία που παρέχει η ΙΩΝΙΚΗ Engineering από τη σύλληψη της ιδέας έως τον λεπτομερή σχεδιασμό.

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλες σελίδες για φόρτωση