+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

Our Service

Σχεδιασμός κτηρίων από την ΙΩΝΙΚΗ

Ο σχεδιασμός κτηρίων είναι μία υπηρεσία που παρέχει η ΙΩΝΙΚΗ από τη σύλληψη της ιδέας έως τον λεπτομερή σχεδιασμό.

Η εμπεριστατωμένη γνώση των κτηριακών κατασκευών, δίνει τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων αποφάσεων από τα αρχικά κιόλας στάδια.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας παραδίδει αποτελεσματικές και καινοτόμες μελέτες σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός κτηρίων αφορά τη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό βιομηχανικών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, η ομάδας μας θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με του εταίρους και τους πελάτες του έργου.

Σχεδιασμός κτηρίων με μοιρογνωμόνιο και μολύβι

Σχεδιασμός κτηρίων: Λύσεις σχεδιασμού με ελαχιστοποιημένους πόρους

Ο σχεδιασμός κτηρίων πραγματοποιείται από ομάδα που απαρτίζεται από  μηχανικούς, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Δρα ρεαλιστικά εντός νομοθετικών πλαισίων, αλλά και πέρα από τα συμβατικά όρια.  Δίνει  λύσεις σχεδιασμού,  ελαχιστοποιώντας τους πόρους και τη χρήση ενέργειας, ώστε τα κτίρια να ενσωματώνονται αρμονικά στο περιβάλλον τους.

Η  εμπειρία  μας στο σχεδιασμό κτηρίων έχει ως αποτέλεσμα κτήρια χρήσιμα, άνετα και με αποδοτικούς χώρους για τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν και παράλληλα ελκυστικά και βιώσιμα.

Χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τάσεις τεχνογνωσίας αρχιτεκτονικού, μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού, δημιουργούμε κτήρια με  υψηλές ενεργειακές και ηλεκτρομηχανολογικές αποδόσεις.

Μειώνουμε το κόστος στο μικρότερο δυνατό περιθώριο. Εξασφαλίζουμε, ωστόσο, συνθήκες ασφάλειας  έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και ανέμων.

Διαμορφώνουμε επίσης κατάλληλες συνθήκες άνεσης, ακουστικής και φωτισμού.

Σχεδιασμός κτηρίων με μέτρο, χάρακα και μολύβι

Οι μελέτες στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός κτηρίων

Ο σχεδιασμός κτηρίων στηρίζεται σε ορισμένες βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Στις συγκεκριμένες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες, αφού πρώτα καθοριστούν οι μέθοδοι, τα υλικά και οι προδιαγραφές κατασκευής.

 Τοπογραφικά Διαγράμματα  Χρονοδιάγραμμα Έργου  Μελέτη Θέρμανσης - Κλιματισμού  Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας Βιομηχανιών
 Έργα Οδοποιίας  Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις  Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  Μελέτη Φωτοβολταϊκών
 Κυκλοφοριακές Συνδέσεις  Αρχιτεκτονικά Σχέδια  Μελέτη Ύδρευσης  Μελέτη Ηλιακών Συλλεκτών
 Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργών  Στατική Μελέτη  Μελέτη Αποχέτευσης  Μελέτη Ψυκτικού Θαλάμου
 Εδαφοτεχνικές Μελέτες  Φωτορεαλιστικά / 3D Απεικόνιση  Μελέτη Πυρασφάλειας  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 Γεωλογικές Μελέτες  Διακόσμηση Εσωτερικών χώρων  Μελέτη Καυσίμων Αερίων - Φυσικού Αερίου  Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων
 Γεωλογικές Τομές  Μελέτη Ηχομόνωσης  Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης  Μελέτη Διάθεσης Λυμάτων
 Μελέτη Αστικής Ανάπλασης  Μελέτη Θερμομόνωσης  Μελέτη Φωτοτεχνίας  Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού
 Σχεδιασμός Τοπίου  Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης  Μελέτη Ανελκυστήρων  Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας στο +30 2541 20 00 20 ή στείλτε μας e-mail στο info@ioniki.net