+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

Our Service

Στην ΙΩΝΙΚΗ ερευνούμε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που ταιριάζουν στην κατηγορία της επιχείρησης σας και εξαντλούμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Αναλαμβάνουμε τις ενέργειες από τη σύνταξη του φακέλου μέχρι και την εκταμίευση των χρημάτων της επιδότησης. Με τον τρόπο αυτό μειώνετε τα ίδια κεφάλαια της επένδυσης σας και εξασφαλίζετε χρήματα για τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας.

ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  2014 - 2020 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2014-2020 το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) περιλαμβάνει πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως:

 • Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση μεταποίησης
 • Ψηφιακές ενισχύσεις
 • Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Εξωστρέφεια
 • Πράσινος τουρισμός
 • Πράσινες υποδομές

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ συντάσσουμε προτάσεις χρηματοδότησης για προγράμματα του ΕΣΠΑ λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τους επιχειρηματικούς στόχους του ενδιαφερόμενου
 • Τον τρόπο αξιολόγησης από τον επενδυτικό φορέα
 • Τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • Τις τεχνολογικές ανάγκες της επένδυσης
 • Τη συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη

 

 Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα επιδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ εδώ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Αναπτυξιακός Νόμος επιδοτεί μέσω των προγραμμάτων του μια πλειάδα υποδομών και υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στον αναπτυξιακό νόμο μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, που έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού. Τα προγράμματά του ανακοινώνονται τμηματικά ανά περιόδους και αφορούν συγκεκριμένες επενδυτικές κατηγορίες. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10% έως 55% και εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησής του.

Στην ΙΩΝΙΚΗ συντάσσουμε προτάσεις ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο με βάση:

 • Τους επιχειρηματικούς στόχους του ενδιαφερόμενου
 • Τον τρόπο αξιολόγησης από τον επενδυτικό φορέα
 • Τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • Τις τεχνολογικές ανάγκες της επένδυσης
 • Τη συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη

 

Μάθετε περισσότερα για τον αναπτυξιακό νόμο εδώ