+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Αδειοδότηση Επιχείρησης (Γενική Κατεύθυνση)
Ιούλιος 31 2012

Αδειοδότηση Επιχείρησης (Γενική Κατεύθυνση)

Η άδεια λειτουργίας είναι η τελευταία διαδικασία που πρέπει να γίνει πριν την λειτουργία της επιχείρησης. Ο μηχανικός της επιχείρησης θα αναλάβει να ολοκληρώσει την αδειοδότηση της.

 

theorisi-ioniki  

Θεώρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων

Στην έναρξη του επιτηδεύματος έχει δηλωθεί και ο τρόπος που θα ακολουθήσει η επιχείρηση για τα φορολογικά της στοιχεία (μηχανογραφικά ή χειρόγραφά).

Εάν το φορολογικά σύστημα που έχει επιλεγεί για την επιχείρηση είναι χειρόγραφο θεωρούνται τα βιβλία και τα στοιχεία στην εφορία της περιοχής, εάν το σύστημα είναι μηχανογραφικό δηλώνεται με γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η χρήση του φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ )για την έκδοση στοιχείων. Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δηλώνεται στη εφορία η ταμειακή μηχανή. Ο οικονομολόγος θα αναλάβει την διεκπεραίωση των παραπάνω.

 

leitourgeia-ioniki  

 Άδεια λειτουργίας

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από τον φορέα έκδοσης της άδειας ίδρυσης –εγκατάστασης, ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης ακολουθείτε και η ανάλογη διαδικασία. Ο μηχανικός της επιχείρηση θα συμπληρώσει τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα τον καταθέσει μαζί την αίτηση ενδιαφέροντος, στον αρμόδιο φορέα αδειοδότησης.

 

egatastaseis-ioniki  

Εγκρίσεις και Διεκπεραίωση διαδικασιών

Οι εγκρίσεις που θα πρέπει να λάβει η επιχείρηση είναι ανάλογες με την δραστηριότητα (έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεση, βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία Υγείας, Άδεια χρήσης νερού, Άδεια οικοδομής αποβλήτων, Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας κλπ).

Ο μηχανικός που έχει την ανάθεση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να πάρει όλες εγκρίσεις που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η σύνταξη του φακέλου.

Μετά την κατάθεση του φακέλου και την αίτηση ενδιαφέροντος, στον Φορέα αδειοδότησης, γίνεται ο έλεγχος των εγκρίσεων και των στοιχείων που έχουν κατατεθεί, εφόσον δεν ζητηθεί κάτι επιπλέον γίνεται η αυτοψία στο χώρο της εγκατάσταση της επιχείρησης και εκδίδεται η άδεια λειτουργίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.