+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Επιδότηση: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Έχει λήξει)
Φεβρουάριος 24 2016

Επιδότηση: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Έχει λήξει)

Αυτό το πρόγραμμα επιδότησης έχει λήξει

Στόχος του προγράμματος

αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή η δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στη μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Δικαιούχοι

Είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015

* Ακολουθεί πίνακας με τους επιλέξιμους ΚΑΔ κατά γενική κατηγορία.

Προϋπολογισμός Έργων
15.000€ έως 200.000€

Ενίσχυση έργων
Το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης καλύπτει το 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου και δύναται να φτάσει το 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς:
 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος για τη λειτουργία της επιχείρησης και για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Προβολή – Προώθηση σε αγορές στόχους
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
 • Μισθολογικό κόστος

 

Περίοδος υποβολής
Ημερομηνία έναρξης: Πέμπτη 7 Απριλίου 2016
Ημερομηνία λήξης: Παρασκευή  20 Μαΐου 2016

 07  Εξόρυξη μεταλλευμάτων
 08  Λοιπά ορυχεία και λατομεία
 09  Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
 10  Βιομηχανία τροφίμων
 11  Ποτοποιία
 13  Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 14  Κατασκευή ειδών ένδυσης
 15  Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 16  Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 17  Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 18  Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 20  Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 21  Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 22  Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 23  Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 24  Παραγωγή βασικών μετάλλων
 25  Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 26  Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 27  Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 28  Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
 29  Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 30  Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 31  Κατασκευή επίπλων
 32  Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
 35  Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
 36  Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
 37  Επεξεργασία λυμάτων
 38  Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
 39  Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 41  Κατασκευές κτιρίων
 42  Έργα πολιτικού μηχανικού
 45  Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 46  Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 49  Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
 50  Πλωτές μεταφορές
 51  Αεροπορικές μεταφορές
 52  Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
 53  Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
 58  Εκδοτικές δραστηριότητες
 59  Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 60  Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
 61  Τηλεπικοινωνίες
 62  Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 63  Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
 71  Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 72  Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 73  Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 74  Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 77  Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
 82  Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
 84  Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 85  Εκπαίδευση
 86  Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 87  Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
 88  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
 90  Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 91  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

Για να δείτε αναλυτικά τον οδηγό του προγράμματος κάντε κλικ εδώ