+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Υπολογισμός Απόδοσης Φωτοβολταϊκού σε Excel
Σεπτέμβριος 30 2011

Υπολογισμός Απόδοσης Φωτοβολταϊκού σε Excel

Η ΙΩΝΙΚΗ σας προσφέρει ένα πρόγραμμα υπολογισμού απόδοσης φωτοβολταικών συστημάτων σε excel. Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να υπολογίσετε τα κέρδη της επένδυσης σε φωτοβολταϊκά συστήματα, συνυπολογίζοντας τα τραπεζικά επιτόκια, τα έξοδα ασφάλειας-συντήρισης τα επιθυμητά έτη αποπληρωμής του δανείου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα πατώντας ΕΔΩ . Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα χρειάζεστε office excel 2007-2010.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε εισάγοντας κάποια δεδομένα να υπολογίσετε την απόδοση του Φ/Β συστήματός σας.

fotovoltaiko excel screenshot

.

Εισαγωγή δεδομένων

Καταρχήν επιλέξτε από το παρακάτω πλαίσιο το έτος εντός του οποίου υπολογίζετε να πραγματοποιηθεί η σύναψη σύμβασής σας με τη Δ.Ε.Η.

Όπως είναι γνωστό, η τιμή της kWh για συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν μέχρι την 01/08/2012 θα είναι 0,495€, και κάθε εξάμηνο θα μειώνεται κατά 5%. Περισσότερα για τις νέες τιμές μπορείτε να διαβάσετε εδώ .

fv ioniki1

Ακριβώς κάτω από το έτος υπογραφής της σύμβασης γράφετε την επιθυμητή εγκατεστημένη ισχύ του συστήματός σας (σε kW).

fv ioniki4

Στο κελί «Συν. Κόστος σε ευρώ» γράφετε το ποσό που κοστίζει το Φ/Β σύστημα χωρίς τον Φ.Π.Α.

Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε το σύστημα με δικό σας κεφάλαιο, τότε στο κελί «Χρηματοδότηση %» εισάγεται την τιμή «0». Εάν πρόκειται να χρηματοδοτηθείτε από τράπεζα, τοποθετείτε στο συγκεκριμένο κελί το ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου το οποίο θα πάρετε ως δάνειο από την τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσετε και το κελί «Επιτόκιο» με την τιμή του επιτοκίου που σας προτείνει η τράπεζά σας.

fv ioniki6

Στο κελί «Φ.Π.Α.» εισάγετε την τιμή του τρέχοντος Φ.Π.Α. (προς το παρόν 23%), ενώ στο κελί «Έτη αποπληρωμής» εισάγετε τα έτη για τα οποία πρόκειται να λάβετε τη δανειοδότηση. Συνήθως τα δάνεια για Φ/Β συστήματα έχουν χρόνο αποπληρωμής 8 με 12 έτη.

Αποτελέσματα

Στον παρακάτω πίνακα θα εμφανιστούν αποτελέσματα σε ετήσια βάση για τα 25 χρόνια που θα ισχύει η σύμβαση με τη Δ.Ε.Η.

fotovoltaiko excel screenshot

Έτσι διακρίνουμε για κάθε έτος λειτουργίας τα συνολικά έσοδα που μας επιφέρει το σύστημα.

Από αυτά αφαιρούμε κάποια τυπικά έξοδα για συντήρηση και ασφάλιση (η οποία είναι προαιρετική) και μας μένουνε τα κέρδη.

Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιήθηκε με ιδία κεφάλαια το κέρδος κάθε έτους προστίθεται σε αυτό του προηγούμενου και έτσι έχουμε τα συσσωρευτικά κέρδη για όλη της 25ετίς.

Σε περίπτωση που έχουμε λάβει δανειοδότηση από τράπεζα από το κέρδος θα πρέπει να αφαιρέσουμε τη δόση του δανείου και τους τόκους για κάθε έτος.

Στο διάγραμμα βλέπουμε τις συσσωρευτικές χρηματορροές καθ’ όλη τη διάρκεια της 25ετίας. Στην περίπτωση της επένδυσης με ιδία κεφάλαια μπορούμε πολύ εύκολα να διακρίνουμε το έτος στο οποίο θα έχει γίνει η απόσβεση. (Εκεί όπου οι μπάρες περνούν στις θετικές τιμές)

Στην περίπτωση χρηματοδότησης 100% δεν έχουμε βάλει κεφάλαιο και έτσι οι συσσωρευτικές χρηματορροές ξεκινούν από το μηδέν. Απλά κάθε χρόνο συσσωρεύεται το ποσό που περισσεύει αφού αφαιρέσουμε τις δόσεις του δανείου και τους τόκους. Στην περίπτωση αυτή από το διάγραμμα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι από τη χρονιά που θα έχει αποπληρωθεί το δάνειο τα κέρδη θα αυξάνονται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό.

Περισσότερα σε αυτή τη κατηγορία « Τηλεπιτήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων