+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Εγκατάσταση Φωτοβολταικών Συστημάτων
Ιούνιος 30 2011

Εγκατάσταση Φωτοβολταικών Συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά είναι μια επένδυση που σίγουρα αξίζει. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σας. Η ηλιακή ενέργεια η οποία προσπίπτει στα Φ/Β πλαίσια μετατρέπεται σε ηλεκτρική λόγω του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Τα Φ/Β πλαίσια παράγουν συνεχές ρεύμα ενώ τα φορτία καταναλώνουν εναλλασσόμενο. Για την μετατροπή της ισχύος στα Φ/Β συστήματα χρησιμοποιούνται συνήθως αντιστροφείς (inverters) συνεχούς σε εναλλασσόμενο (DC/AC), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τροφοδοσία του δικτύου της Δ.Ε.Η.

Εγκατάσταση σε δώμα

Τα πλαίσια τοποθετούνται σε οριζόντια ή κάθετη στήριξη σε βάσεις αλουμινίου με κλίση 30Ο. Η κλίση αυτή είναι η βέλτιστη για την περιοχή της Β. Ελλάδας σύμφωνα με μελέτες που έχουν εκπονηθεί. Επίσης τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να έχουν Νότιο προσανατολισμό έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοσή τους.

Τοποθετούνται σε σειρές με κάποια απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η σκίαση που δημιουργεί η μία σειρά προς την επόμενη. Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία θα πρέπει περιμετρικά να μείνει ελεύθερος χώρος πλάτους 1m.

Επίσης θα πρέπει να κατασκευαστεί στηθαίο, περιμετρικά του δώματος, το ύψος του οποίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1,20 m.

Η στήριξη των βάσεων στο δώμα της οικίας μπορεί να γίνει με περισσότερους τρόπους. Ο πιο οικονομικός είναι η απευθείας στήριξη των βάσεων, οι οποίες βιδώνονται στο δώμα. Στην αγορά διατίθενται κάποια ειδικά υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο αποτελεσματική μόνωση. Σε περίπτωση όπου ο παραγωγός δεν επιθυμεί να τρυπηθεί το δώμα, η στήριξη μπορεί να γίνει με βάσεις κατασκευασμένες από μπετό. Μία άλλη λύση είναι μια ενιαία σιδηροκατασκευή πάνω στην οποία θα βιδωθούν οι αλουμινένιες βάσεις.

Σε καμία των παραπάνω περιπτώσεων δεν επιβαρύνεται ιδιαίτερα η στέγη, διότι είναι κατασκευασμένη να αντέχει πολύ μεγαλύτερα βάρη. Για παράδειγμά το φορτίου του χιονιού το οποίο μπορεί να πέσει το χειμώνα έχει βάρος πολύ μεγαλύτερο της εγκατάστασης.

Εγκατάσταση σε στέγη

Όσον αφορά τις στέγες με κεραμοσκεπή, τα Φ/Β πάνελ τοποθετούνται έτσι ώστε η κλίση τους να ακλουθεί την κλίση της στέγης. Για τη στήριξή τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορων διαστάσεων αγκίστρια τα οποία βιδώνονται στο σκελετό της στέγης, (αφού απομακρυνθούν ορισμένα κεραμίδια, τα οποία θα επανατοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών) πάνω στα οποία τοποθετείται προφίλ αλουμινίου, στο οποίο στερεώνονται τα πάνελ. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί πρόβλημα μονώσεως. Στην περίπτωση της κεραμοσκεπής θα πρέπει να μείνει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,5 m περιμετρικά της στέγης.

Εγκατάσταση σε στέγαστρο

Σε αρκετές περιπτώσεις το εμβαδόν του δώματος ή η επιφάνεια της στέγης η οποία βλέπει στο Νότο δεν επαρκούν για την τοποθέτηση των πάνελ. Μία καλή λύση είναι η κατασκευή στεγάστρου εντός του περιβάλλοντος χώρου της οικίας, (ειδικά σε χωριά που έχουν μεγάλη έκταση αυλής), το οποίο σχεδιάζεται έτσι ώστε να καλύπτει εμβαδό ακριβώς όσο απαιτείται για την τοποθέτηση των πάνελ για την ισχύ των 10 kW. Είναι μια αξιόπιστη και γρήγορη λύση, διότι για την κατασκευή του απαιτείται μόνο άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την οικία πολεοδομική υπηρεσία, η οποία εκδίδεται συνήθως εντός 10 ημερών από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Τηλε-επίβλεψη

Για την πληρέστερη καταγραφή και επεξεργασία των μετρήσιμων ηλεκτρικών μεγεθών της εγκατάστασης, καθώς και για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση της θα χρησιμοποιηθεί μία φορητή οθόνη ένδειξης απόδοσης ιδανική για οικιακές εγκαταστάσεις.

Μέσω της ευδιάκριτης οθόνης μπορούν να διαβαστούν με μια ματιά όλα τα βασικά δεδομένα: καμπύλη παραγωγής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας, στιγμιαία ισχύς, ημερήσια και συνολική ενεργειακή απόδοση, τη μηνιαία συνοπτική αναφορά, την ενεργειακή απόδοση σε ευρώ ή την ποσότητα CO2 που έχει εξοικονομηθεί.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη συσκευή για τουλάχιστον 100 ημέρες και μπορούν να μεταφερθούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB, δεν απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό. Επιπλέον, σε περίπτωση βλάβης, το Sunny Beam προειδοποιεί κατόπιν αιτήματος με ένα ηχητικό σήμα.

Περισσότερα σε αυτή τη κατηγορία Αδειοδότηση Φωτοβολταικών Συστημάτων »