+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Μελέτες Συμβούλων
Απρίλιος 20 2014

Μελέτες Συμβούλων

Στην ΙΩΝΙΚΗ πραγματοποιούμε μελέτες που αφορούν την επιχειρησή σας. Σας βοηθάμε να ορίσετε τον σκοπό και την αγορά που στοιχειοθετούν την ύπαρξη της επιχειρησή σας στην αγορά. Ερευνούμε την επιχείρηση και το περιβάλλον της και εντοπίσουμε τους ευνοϊκούς και τους δυσμενείς παράγοντες (SWOT Ανάλυση). Βάσει της Ανάλυσης SWOT μελετάμε τη συσχέτιση κόστους - οφέλους (Μελέτη Σκοπιμότητας) και προβλέπουμε αν συμφέρει να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα ή αν χρειάζεται να προβούμε σε αλλαγές. Τέλος, σχεδιάζουμε την επιχειρηματική στρατηγική και διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για να είναι η επιχείρηση σας ανταγωνιστική στην αγορά.

Η ΙΩΝΙΚΗ έχει πραγματοποιήσει πάνω από  30 μελέτες συμβούλών για επιχειρήσεις

ΕΡΓΑ: Μελέτες Συμβούλων

Α/Α Ημερομηνία Εργοδότης Έργο
1 7/4/2014 Superior Undies A.B.E.E. Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας (Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού 2014)
2 21/1/2011 Superior Undies A.B.E.E. Τελική μελέτη εφαρμογής λειτουργίας εργοστασίου
3 9/12/2010 Superior Undies A.B.E.E. Μελέτη οργάνωσης & λειτουργίας της βιομηχανίας
4 9/12/2010 Superior Undies A.B.E.E. Επιχειρηματικό σχέδιο 2011-2013
5 4/11/2010 ΜΑΙ - ΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Παροχή υπηρεσιών - τεχνοοικονομική μελέτη
6 29/10/2010 Superior Undies A.B.E.E. Μελέτη σκοπιμότητας νέας επένδυσης
7 29/10/2010 Superior Undies A.B.E.E. Μελέτη λειτουργικότητας
8 29/10/2010 Superior Undies A.B.E.E. Μελέτη λειτουργικότητας
9 28/1/2010 Yιοί Α. Πανταζίδη Ο.Ε. Υπηρεσίες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
10 14/1/2010 Εurocert A.E. Υπηρεσίες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
11 7/12/2009 Ενεργειακή κιβωτός Μ.Ε.Π.Ε. Μελέτη οργάνωσης βιοτεχνίας σποροελαιουργείου
12 22/10/2009 DIA - Β. Ασημάκης - Κ. Κουτάλη Ο.Ε. Μελέτη οργάνωσης
13 22/10/2009 Σερνισλίδου Μελέτη οργάνωσης
14 1/4/2009 Κεφαλίδης Γεώργιος Μελέτη οργάνωσης
15 4/2/2009 Εurocert A.E. Έρευνα αγοράς για πιστοποίηση συστημάτων
16 3/12/2008 Αλεξιάδου Κωνσταντίνα Μελέτη ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου
17 3/12/2008 Αλεξιάδου Πανωραία Μελέτη ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου
18 3/12/2008 Βλάχου Σταυρούλα Έρευνα αγοράς
19 3/12/2008 Γεωργιάδου Ελένη Μελέτη ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου
20 3/12/2008 Κουτσομιχάλη Αικατερίνη Μελέτη ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου
21 27/11/2008 Ξανθοπούλου Καλλιόπη Μελέτη ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου
22 3/11/2008 Συν/σμός Θερμοϋδραυλικών Υδρώ Έρευνα αγοράς ειδών υγιεινής στην Ξάνθη
23 12/3/2008 Ορφέας Ε.Π.Ε. Επιχειρηματικό σχέδιο με προϋπολογισμό ALEX PAK Θήβας
24 9/10/2007 Ορφέας Ε.Π.Ε. Μελέτη οργάνωσής και επιχειρησιακής έρευνας
25 28/8/2007 Euromare Μελέτη οργάνωσής και επιχειρησιακής έρευνας
26 26/6/2007 Vertical A.B.E.E. Μελέτη οργάνωσής και επιχειρησιακής έρευνας (Νέος εσωτερικός κανονισμός)
27 26/6/2007 Vertical A.B.E.E. Μελέτη οργάνωσής και επιχειρησιακής έρευνας (Νέος εσωτερικός κανονισμός - EUROCOMMERCE)
28 31/5/2007 Vertical A.B.E.E. Μελέτη οργάνωσής και επιχειρησιακής έρευνας
29 17/5/2007 Vertical A.B.E.E. Μελέτη οργάνωσής και επιχειρησιακής έρευνας Α'φαση
30 27/4/2007 Ορφέας Ε.Π.Ε. Μελέτη οργάνωσής και επιχειρησιακής έρευνας ΚΤΠ
31 28/3/2007 Mισκάκη γεωργία Μελέτη οργάνωσής και επιχειρησιακής έρευνας ΚΤΠ
32 28/3/2007 Mισκάκη γεωργία Επίβλεψη οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
33 5/3/2007 ΖΗΤΑ Palace A.E. Μελέτη οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας ΚΤΠ
34 5/3/2007 Ορφέας Ε.Π.Ε. Μελέτη οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας ΚΤΠ
35 27/1/2007 Συν/σμός Θερμοϋδραυλικών Υδρώ Μελέτη επιχειρησιακής έρευνας
36 20/11/2006 Vertical A.B.E.E. Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 2006 - 2008