+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Άδειες Επιχειρήσεων
Απρίλιος 20 2014

Άδειες Επιχειρήσεων

Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, αφορούν τις άδειες οι οποίες χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα από το δήμαρχο ή το πρόεδρο της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για τον προέλεγχο το συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του οπωσδήποτε ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, τη δασική νομοθεσία, καθώς και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Στις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων η σύνταξη του φακέλου περιέχει πλήρως εκπονημένες τις παρακάτω μελέτες:

 • Βεβαίωση κυρίας χρήσης του καταστήματος
 • Τοπογραφικό διάγραμμα και κυκλοφοριακή σύνδεση
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Οικοδομική άδεια
 • Ηλεκτρολογική μελέτη
 • Μελέτη πυρασφάλειας
 • Λοιπές Μελέτες, ηχομόνωσης –τεχνικού αερισμού κλπ

Ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχει η επιχειρησή σας, η ΙΩΝΙΚΗ  διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι οικοδομικές άδειες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες

 • Οικοδομικές Άδειες Ανέγερσης Κτιρίων
 • Οικοδομικές Άδειες Επέκτασης Κτιρίων
 • Αναθεώρηση και Τροποποίηση Οικοδομικών Αδειών
 • Οικοδομικές Άδειες Αλλαγής Χρήσης
 • Οικοδομικές Άδειες Νομιμοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών

Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας είναι απαραίτητες οι παρακάτω μελέτες:

 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες – Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
 • Στατικά
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Φορολογικά
 • Χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης
 • Υπολογισμοί ασφαλιστικών εισφορών

Ανάλογα με το είδος της άδειας τροποποιείται και φάκελος που κατατίθεται στην πολεοδομία.


Η ΙΩΝΙΚΗ έχει καταθέσει πάνω από 100 φακέλους πετυχαίνοντας την αντίστοιχη έκδοση των αδειών λειτουγίας-εγκαταστάσεων καθώς και πάνω από 30 φακέλους για έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

ΕΡΓΑ: Άδειες Λειτουργίας - Εγκατάστασης

Α/Α Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη Έργο Ημερομηνία
1 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια εγκατάστασης αποκελύφωσης 2017
2 Τσαούσης Δημήτριος Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικής επέκτασης και κτιριακής επέκτασης - νομιμοποίησης 2017
3 Αφοί Β. Καζάκου Ο.Ε. Άδεια λειτουργίας μετά της προσθήκης δραστηριοτήτων και μηχανολογικής επέκτασης 2017
4 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης αποκελύφωσης οστρακοειδών από τη Δ/νση Κτηνιατρικής 2016
5 Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε. Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης - εκσυγχρονισμού 2016
6 Αφοί Β. Καζάκου Ο.Ε. Τελική Άδεια Λειτουργίας (Κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού) 2016
7 Νιτσιάκος Θ. Α.Ε.Β.Ε. Άδεια Λειτουργίας (Υποκατάστημα Γενισέας, Ξάνθης) 2016
8 Τυπόγραμμα Α.Ε. Άδεια Εγκατάστασης 2016
9 Δομική Ξάνθης Άδεια Λειτουργίας 2016
10 Υιοι Α. Πανταζίδη Ο.Ε. Άδεια εγκατάστασης κτιριακής & μηχανολογικής επέκτασης 2016
11 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια λειτουργίας βιομηχανίας 2016
12 VK Scorpios LTD Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης 2015
13 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια Ίδρυσης/Εγκατάστασης ψύξης - κατάψυξης και συσκευασίαςμονάδας ψαριών από τη Δ/νση Κτηνιατρικής 2015
14 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια Εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης (αποθήκη, γραφεία, ψυγείο, λεβητοστάσιο) 2015
15 Αφοί Β. Καζάκου Ο.Ε. Ενδιάμεση άδεια λειτουργίας - προσθήκη νέων ΚΑΔ 2015
16 Χαζηιωάννου Δωρόθεος και ΣΙΑ Ο.Ε. Άδεια Ίδρυσης/Εγκατάστασης (κτηνοτροφικής μονάδας 480 αιγοπροβάτων στο αγρ/χιο 250 στη Γκιώνα Ξάνθης 2014
17 Χαζηιωάννου Δωρόθεος και ΣΙΑ Ο.Ε. Άδεια Ίδρυσης/Εγκατάστασης (πρόχειρης κτηνοτροφικής μονάδας 355 προβάτων στην Γκιώνα Ξάνθης 2014
18 Χαζηιωάννου Δωρόθεος και ΣΙΑ Ο.Ε. Άδεια Ίδρυσης/Εγκατάστασης (πρόχειρης κτηνοτροφικής μονάδας 428 αιγοπροβάτων στο αγρ/χιο 646 στη Μάνδρα Ξάνθης 2014
19 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια Ίδρυσης/Εγκατάστασης (για κτηριακή και μηχανολογική επέκταση) 2014
20 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια Ίδρυσης/Εγκατάστασης (Βιοτεχνίας φιλετοποίησης ψαριών, μαλακίων και οστρακοειδών) 2014
21 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια Ίδρυσης/Εγκατάστασης (Μελέτη HACCP κτηνιατρικής)
22 Χαζηιωάννου Δωρόθεος και ΣΙΑ Ο.Ε. Άδεια εγκατάστασης (κτηνοτροφικής μονάδας 510 αιγοπροβάτων στο αγρ/χιο 228Γ στο Δ.Δ. Λυγερής Νομού Κοζάνης 2014
23 Χαζηιωάννου Δωρόθεος και ΣΙΑ Ο.Ε. Πρόχειρη εγκατάσταση 4.550 τ.μ. στην Πεζούλα Ξάνθης 2014
24 Αβλαστιμίδου Λειλη Άδεια λειτουργίας 2014
25 Δ. και Κ. Παπαχαστάς Ο.Ε. Άδεια εγκατάστασης επέκτασης βιοτεχνίας επίπλων 2014
26 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια εγκατάστασης και επεξεργασίας αλιευμάτων και οστράκων σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό στις υφιστάμενες 2014
27 Χαζηιωάννου Δωρ. & ΣΙΑ Ο.Ε Προσωρινή άδεια εγκατάστασης σε κτηνοτροφική εγκατάσταση της Κατηγορίας 1.(370 αιγοπρόβατα) 2014
28 Μυρτσίδης Κων/ος & ΣΙΑ Ε.Ε. Παράταση και τροποποίηση της αρ. 1153/ΔΑΕ/Φ14.2/20/07-10 2010 άδεια κτιριακής και μηχανολογικής βιοτεχνίας επεξεργασίας σκόρδων 2014
29 Χαζηιωάννου Δωρ. & ΣΙΑ Ο.Ε Προσωρινή άδεια εγκατάστασης σε κτηνοτροφική εγκατάσταση της Κατηγορίας 1.(355 αιγοπρόβατα) 2014
30 Χαζηιωάννου Δωρ. & ΣΙΑ Ο.Ε Προσωρινή άδεια εγκατάστασης σε κτηνοτροφική εγκατάσταση της Κατηγορίας 1.(1500 πρόβατα) 2014
31 Υιοι Α. Πανταζίδη Ο.Ε. Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου 2013
32 Τεκτων Α.Ε. Άδεια λειτουργίας με νέα μηχανολογική διαρρύθμιση και με ταυτόχρονη αλλαγή φορέα στη βιομηχανία παραγωγής αδρανών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος 2013
33 Τεκτων Α.Ε. Άδεια εγκατάστασης με νέα μηχανολογική διαρρύθμιση και με ταυτόχρονη αλλαγή φορέα στη βιομηχανία παραγωγής αδρανών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος 2013
34 Superior Undies A.B.E.E. Άδεια λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης με νέα μηχανολογική διαρρύθμιση σε βιομηχανία καλτσών και καλσόν 2013
35 Superior Undies A.B.E.E. Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικής επέκτασης με νέα μηχανολογική διαρρύθμιση σε βιομηχανία καλτσών και καλσόν 2013
36 Αρναούτογλου Ελευθέριος Άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών 2013
37 Μυρτσίδης Κων/ος & ΣΙΑ Ε.Ε. Παράταση και τροποποίηση της αρ. 1153/ΔΑΕ/Φ14.2/20/07-10 2010 άδεια κτιριακής και μηχανολογικής βιοτεχνίας επεξεργασίας σκόρδων 2013
38 Μπουντουροπούλου Ιωάννα Άδεια λειτουργίας επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων μη καθήμενων πελατών 2013
39 Τιφτίκη Σοφία Άδεια λειτουργίας λιανικού εμπορίου μπαχαρικών και συναφών ειδών 2013
40 Αβραμίδου Σοφία Άδεια λειτουργίας πρατηρίου ειδών ζαχαροπλαστικής με εργαστήριο 2013
41 Αφοί Β. Καζάκου Ο.Ε. Άδεια εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, βιομηχανίας κατασκευής εξαρτημάτων ΄Μηχανουργείο΄ 2013
42 Χαζηιωάννου Δωρ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Προσωρινή άδεια εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 3. (130 ισοδύναμα) 2013
43 Χαζηιωάννου Δωρ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Προσωρινή άδεια εγκατάστασης σε κτηνοτροφική εγκατάστασης της Κατηγορίας 1.(390 αιγοπρόβατα) 2013
44 Μυρτσίδης Κων/ος & ΣΙΑ Ε.Ε. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνίας διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας σκόρδων 2013
45 Αρναούτογλου Ελευθέριος Αδεία λειτουργίας καταστήματος οπτικών 2013
46 Σελένιος Κων/ος Άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών 2013
47 Τεκτων Α.Ε. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος 2013
48 Χατζηιωάννου Α.Β.Ε.Ε. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας γαζωτηρίου καλσόν και καλτσών 2013
49 Αβραμίδης Ιωάννης Άδεια εργαστηρίου μεταλλικών κατασκευών 2012
50 Σπυρίδων Γλες Άδεια εργαστηρίου επεξεργασίας και κοπής καυσοξύλων 2012
51 Κωνσταντίνος Κοτσαλάς Αδεία λειτουργίας κρεοπωλείου - παντοπωλείου - πρατήριο άρτου 2011
52 Σαχπαζίδου και ΣΙΑ Ε.Ε. Αδεία λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – γραφείο κηδειών 2011
53 Κίτσος Γ. – Χατζηδημητρίου Γ. Ο.Ε. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων και μετάλλων, ΟΤΚΖ, ηλεκτρικές συσκευές και προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών 2011
54 Αφοι Γιαγκόπουλοι Ο.Ε. Άδεια εγκατάστασης βιομηχανίας επίπλων 2010
55 Ασημάκης Βασίλειος Άδεια λειτουργίας Παντοπωλείου 2010
56 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνίας επεξεργασίας, διαλογής, συσκευασίας και συντήρησης νωπών οστρακοειδών 2010
57 Παπαδοπούλου Δέσποινα Άδεια εγκατάστασης βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών 2010
58 Χαζηιωάννου Δωρ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 'Αδεια λειτουργίας γεωκτηνοτροφικής μονάδας 2009
59 Μιουσελ Ογλου Τουρκιαν Άδεια λειτουργίας Παντοπωλείου (οπωροκηπευτικά - γαλακτοπωλείο - πρατήριο άρτου) 2009
60 Καραγκιοζίδου Κυριακή Άδεία λειτουργίας κομμωτηρίου 2009
61 Δομική Ξάνθης Α.Ε. Άδεια λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών 2009
62 Μεόραμα Α.Ε. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής υποδημάτων 2009
63 Αφεντούλη Αγγελική Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνίας κατασκευής επίπλων και κουφωμάτων 2009
64 Γεωργίου Κωνσταντίνος Άδεια εργαστηρίου μονάδας επεξεργασίας & μεταποίησης παλαιών σιδήρων και μετάλλων 2009
65 Ενεργειακή Κιβωτού Ε.Π.Ε. Άδεια εγκατάστασης σποροελαιουργείου ενεργειακών φυτών 2009
66 Φερεσιάδης Γεώργιος Άδεια εργαστηρίου κοπής και επεξεργασίας καυσόξυλων 2009
67 Σαράντη Βαλαβανίδη Άδεια λειτουργίας φανοποιείου αυτοκινήτων 2008
68 Ασημάκης Βασίλειος Άδεια λειτουργίας Παντοπωλείου 2008
69 Χατζηαβραμίδης Στυλιανός Αδεία λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - εστιατόριο 2008
70 Λεμονίδου Έλλη Άδεια λειτουργίας παραδοσιακού καφενείου 2008
71 Χαληλ Ογλού Οσκάν Άδεια λειτουργίας παραδοσιακού καφενείου (διατηρητέο Γ’ κατηγορίας) 2008
72 Ζαλεμίδης Τζανής Άδεια μονάδας επεξεργασίας & μεταποίησης παλαιών σιδήρων και μετάλλων 2008
73 Αφοί Δ. Βαγιανού & ΣΙΑ Ο.Ε. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνίας κατασκευής & επεξεργασίας διπλών υαλοπινάκων παντός τύπου 2008
74 Γιουνούζ Ογλού Γιουνουζ Άδεια εργαστηρίου παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής 2008
75 Ξανθοπούλου Θεοπούλα Άδεια λειτουργίας αρτοποιείου 2008
76 Σκαρλάτος Α.Ε. Άδεια εργαστηρίου προκατασκευής βαρέων δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 2008
77 Χατζηνικολαίδης Ιωάννης Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Βιοτεχνίας πλαστικών παιχνιδιών 2008
78 Χαλήλ Ογλού Οζνούρ Άδεια εγκατάστασης βιοτεχνία παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής 2008
79 Χρυσοβαλάντης Χατζηγίαννης Άδεια λειτουργίας Φυσιοθεραπευτηρίου 2007
80 Μai Τex ΑΒΕΕ Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανίας βαφείου - φινιριστιρίου 2007
81 Ράπτης Νικόλαος Άδεια εργαστηρίου μεταλλικών κατασκευών - μηχανουργείο 2007
82 Ε. Σανικιώτης & ΣΙΑ Ο.Ε. Άδεια εγκατάστασης βιοτεχνίας επίπλων 2007
83 Τυπόγραμμα Α.Ε. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνίας παραγωγής μηχανογραφικού εντύπου & τυπογραφικών εργασιών 2007
84 ΤΟΥΟΤΑ Α.Τσεγγελέτος Μ.Ε.Π.Ε. Άδεια λειτουργίας έκθεσης και συνεργείου αυτοκινήτων 2006
85 Ασημάκης Βασίλειος Άδεια λειτουργίας Παντοπωλείου 2006
86 Κόλιογλου Κων/ος Άδεια λειτουργίας καντίνας 2006
87 Mπακαλάκης Βασίλης Άδεια λειτουργίας (καφέ - μπαρ) 2006
88 Σαλαχίδης Θεόδωρος Αδεία λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - εστιατόριο 2006
89 Alvek Ηλιάδης Α.Ε. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνίας παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου 2006
90 Scrap Thrakis S.A. – Αφοί Γεωργίου Α.Ε Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού πρατηρίου βιομηχανίας ανακύκλωσης 2005
91 Χιώτης Ιωάννης Άδεια λειτουργίας ταβέρνα - χώρος συνάθροισης 2005
92 Ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευάς Α.Ε. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνίας παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής 2005
93 Scrap Thrakis S.A. – Αφοί Γεωργίου Α.Ε Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανίας ανακύκλωσης σιδήρων και μετάλλων 2003
94 Ζώγκας Στέφανος Αδεία λειτουργίας συνεργείου αυτοκινήτων 2001
94 Παπαδόπουλος Ν.& ΣΙΑ Ο.Ε. Αδεία λειτουργίας αποθήκης τροφίμων χονδρικού εμπορίου 2001
96 Θεοδωρίδη Δημητρίου Άδεια λειτουργίας πλυντηρίου λιπαντηρίου 2000
97 Σουλειμάν Μουμίν Αδεία συνεργείου επισκευής επιβατικών αυτοκινήτων 2000
98 Γκουμανίδης Ιωάννης Αδεία λειτουργίας συνεργείου επισκευής επιβατικών αυτοκινήτων 1999
99 Xασάν Κεχαγιά Εμβέρ και Xασάν Κεχαγιά Μουζαφέρ Άδεια λειτουργίας συνεργείου(φανοποιείο - πλυντήριο - λιπαντήριο και βαφείο) 1997
100 Τριανταφύλλου Δήμοσθένη Άδεια συνεργείου επισκευής επιβατικών - φορτηγών λεωφορείων κοινού 1997


ΕΡΓΑ: Οικοδομικές Άδειες

Α/Α Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη Έργο Ημερομηνία
1 Τυπόγραμμα Α.Ε. Άδεια μικρής κλίμακας 2016
2 Αφοί Β. Καζάκου Ο.Ε. Νομομοποίηση στοιχείων κτιρίου μηχανουργείου και προσθήκη παταριού 2016
3 Ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευά Α.Ε. Άδεια μικρής κλίμακας για εργασίες στη Βιομηχανία παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής στο Πετροχώρι Ξάνθης 2015
4 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Προσθήκη κατ' επέκταση ψυκτικού θαλάμου και ανέγερση κτιρίου γραφείων και αποθηκών 2015
5 Αβραμίδου Σοφία Εργασίες μικρής κλίμακας εργαστηρίου 2014
6 VK Scorpios LTD Έκδοση οικοδομικής άδειας (Αλλαγή χρήσης εμπορικής αποθήκης σε βιομηχανικό υφιστάμενο κτίριο και προσθήκη μεταλλικής κατασκευής 2014
7 Αφοί Β. Καζάκου Ο.Ε. Νομιμοποίηση όψεων, φέροντος οργανισμού και ύψους υφιστάμενου κτηρίου με αριθμ. Ο.Α. ΔΞ 131/2001 και προσθήκη παταριού 2014
8 VK Scorpios LTD Άδεια μικρής κλίμακας σε υφιστάμενη εμπορική αποθήκη 2014
9 Αφοί Β. Καζάκου Ο.Ε. Άδεια μικρής κλίμακας σε υφιστάμενη βιομηχανία Μηχανουργείου 2014
10 Μητσόπουλος Μιχαήλ Περίφραξη οικοπέδου 2014
11 Χαζηιωάννου Δωρ. & ΣΙΑ Ο.Ε Αναθεώρηση της 49/11 οικοδομικής αδείας σε κτηνοτροφική μονάδα 2013
12 Πρασινάκη Χρυσούλα Άδεια κατεδάφισης 2013
13 Αβραμίδου Σοφία Άδεια μικρής κλίμακας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 2013
14 Χατζηιωάννου Δωρόθεος και ΣΙΑ Ο.Ε. Προσθήκη κατ΄ επέκταση γεωκτηνοτροφικής μονάδας 2009-2013
15 Χατζηοσμάν Χασαν Άδεια μικρής κλίμακας και Νομιμοποίηση προ ΄55 2012
16 Χατζηοσμάν Χασαν Άδεια μικρής κλίμακας και Νομιμοποίηση προ ΄55 2012
17 Ευφραιμίδης Ανέγερση μεταλλικού στεγάστρου 2012
18 VASDEM LTD Τουριστική κατασκήνωση 200 ατόμων 2011
19 Κίτσος Γ. – Χατζηδημητρίου Γ. Ο.Ε. Ανέγερση μονάδας ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων και μετάλλων, ΟΤΚΖ, ηλεκτρικές συσκευές και προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών 2011
20 Μυρτσίδης Κων/ος & ΣΙΑ Ε.Ε. Βιοτεχνία διαλογής και τυποποίησης σκόρδων 2010
21 Κοσταλάς Νικόλαος Άδεια μικρής κλίμακας τοποθέτηση Φ/Β συστήματος σε δώμα 2010
22 Αφεντούλη Αγγελική Επέκταση βιοτεχνίας κατασκευής επίπλων και κουφωμάτων 2009
23 Ε. Σανικίωτης & ΣΙΑ Ο.Ε. Τροποποίηση της ΝΑ 27/07 ως προς την αλλαγή από μια βιοτεχνία σε δύο, την αλλαγή των όψεων και την προσθήκη εξωτερικών κλιμακοστασίων 2008
24 Χατζηαβραμίδης Στυλιανός Τροποποίηση της Δ.Ξ.121/01 του καταστήματος 7-8-16 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - εστιατόριο 2008
25 Λεμονίδου Έλλη Ανέγερση παραδοσιακού καφενείου 2008
26 Χαληλ Ογλού Οσκάν Νομιμοποίηση της υπ.αρθ.31/2008 έκθεσης αυτοψίας και προσθήκη υπογείου παραδοσιακού καφενείου (διατηρητέο Γ’ κατηγορίας) 2008
27 Ιορδανίδης Λεονίδας Προσθήκη καθ΄ύψος σε ισόγεια κατοικία 2007
28 Losito Francesco Mον. ΕΠΕ Αναθεώρηση της Να 218/2001, λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης 2007
29 Αρχοντής Πασχάλης Ανέγερση παραδοσιακού καφενείου 2007
30 Μπάρλας Αθανάσιος Νομιμοποιήσεις προ '83 & επεκτάσεις ταβέρνας και οικίας 2007
31 ΜΑΙ ΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε. Προσθήκη κατ΄επέκταση βιομηχανίας Βαφείου - φινιριστιρίου 2007
32 Ασημάκης Βασίλειος Ανέγερση εμπορικού καταστήματος 2006
33 Ζαφειριάδης Δημήτριος Ανέγερση βιοτεχνικού χώρου αποθήκευσης, συντήρησης & κατάψυξης τυποποιημένων προϊόντων 2005