+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων" (Αναμένεται)
Σεπτέμβριος 26 2019

Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων" (Αναμένεται)

Προδημοσίευση Προγράμματος "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων".

1. Στόχος της δράσης

Με την παρούσα Δράση και σύμφωνα με το 'Αρθρο 4 του Ν.4513/2018, ενισχύεται η ίδρυση και λειτουργία  Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα και παρέχοντας δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ΑΆ & ΒΆ βαθμού), καθώς και σε άλλα νοµικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:


-Στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τοµέα
-Στην αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας
-Στην προαγωγής της ενεργειακής αειφορίας
-Στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ενέργειας
-Στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους
-Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

2. Δυνητικοί δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται Ενεργειακές Κοινότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4513/2018. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

 
Κατηγορία Ά δικαιούχων:  Ενεργειακές Κοινότητες,  όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018,που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.  Οι Ενεργειακές Κοινότητες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει:

-Κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης  μεταξύ των μελών που θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα να έχει υπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας.

-Κατά την υποβολή του 1ου  αιτήματος εκταμίευσης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) να είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ του ν. 3419/2005 (ΑΆ 267) και να διαθέτουν  τουλάχιστον έναν  επιλέξιμο  για τη δράση  Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).


Κατηγορία ΄Β δικαιούχων:
  Ενεργειακές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018,που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσηςτης προκήρυξης  της δράσης και οι οποίες:

-Είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ. του Ν. 4513/2018 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης  της προκήρυξης της δράσης.

-Έχουν αποκτήσει τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας), κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος χρηματοδότησης.


Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις πρέπει να πληρούν τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Κάθε Ενεργειακή Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης.


3. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της δράσης είναι οι εξής:

1

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας

35.11.10.03

2

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας

35.11.10.04

3

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

35.11.10.06

4

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς

35.11.10.08

5

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

35.11.10.09

6

Υπηρεσίες  παροχής ατμού και ζεστού νερού, προς θέρμανση πόλεων

35.30.11.01

7

Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού μέσω αγωγών διανομής παροχής

35.30.12

8

Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

36.00.20.01


4. Χρηματοδότηση

Η Δράση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2541 20 00 20 ή στείλτε μας e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και θα σας ενημερώσουμε άμεσα όταν πραγματοποιηθεί η προκήρυξη του προγράμματος.