Ευθυμία Σταγώνη

Οικονομολόγος - ΙΩΝΙΚΗ Holdings

e.stagoni@ioniki.net | +30 2541 20 00 31

Η Ευθυμία Σταγώνη είναι Οικονομολόγος και υπεύθυνη του οικονομικού τμήματος της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Holdings, απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του τμήματος λογιστικής του νυν Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα.

Κύρια αρμοδιότητά της είναι η σύνταξη προϋπολογισμών για όλες τις εταιρείες του ομίλου ΙΩΝΙΚΗ, οι οποίοι ελέγχονται από την ίδια τόσο απολογιστικά, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους.

Παράλληλα, επιτηρεί τη λειτουργία ολόκληρου του τμήματος, όπως επίσης τη σύννομη λειτουργία των εταιρειών του ομίλου.

Ως ένα υψηλόβαθμο στέλεχος, η Ευθυμία Σταγώνη προΐσταται, σε συνεργασία με το νομικό τμήμα, των διαδικασιών μετατροπής και σύστασης, σε διαφόρων ειδών νομικής μορφής, εταιρειών, στις συντάξεις ιδρυτικών καταστατικών και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Τέλος, για όλες τις εταιρείες του ομίλου, συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια και στις διοικητικές αποφάσεις που προκύπτουν και αποτυπώνονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων των μετόχων. 

Επιτηρεί τη λειτουργία ολόκληρου του οικονομικού τμήματος, όπως επίσης τη σύννομη λειτουργία των εταιρειών του ομίλου

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.