Το ραντεβού σας δεν μπόρεσε να καταχωρηθεί. Προσπαθήστε ξανά.
Το αίτημα για το ραντεβού σας καταχωρήθηκε επιτυχώς. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας στο e-mail που θα λάβετε.

Τηλεφωνικό ραντεβού με την ΙΩΝΙΚΗ Finance:

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας προτείναμε να ορίζετε τηλεφωνικά ραντεβού τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την επιθυμητή σας ημερομηνία. Οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται μόνο τις καθημερινές.

Το πεδίο SMS πρέπει να περιέχει από 6 έως 19 ψηφία και να περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας χωρίς τη χρήση +/0 (π.χ. 1xxxxxxxxxx για τις Ηνωμένες Πολιτείες)
?