Ζήσης Χατζόπουλος

Οικονομολόγος - ΙΩΝΙΚΗ Finance

z.chatzopoulos@ioniki.net | +30 2541 20 00 42

Ο Ζήσης Χατζόπουλος είναι Oικονομολόγος στο τμήμα επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Finance, απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ.

Είναι υπεύθυνος για την παροχή λύσεων χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης, της ενέργειας και του τουρισμού.

Βασική του αρμοδιότητα είναι η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων, όπως το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης) και ο Αναπτυξιακός Νόμος.

Για την επιτυχή υποστήριξη αυτών των προτάσεων, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη λεπτομερών οικονομικών και τεχνικών μελετών που καταδεικνύουν τα μελλοντικά οφέλη και τη σκοπιμότητα των επενδυτικών έργων.

Εκτός από την υποβολή προτάσεων, ο Ζήσης Χατζόπουλος αξιολογεί τα επενδυτικά σχέδια, διασφαλίζοντας ότι όλα τα έργα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση και ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια επιτυχίας.

Παρέχει, επίσης, υποστήριξη κατά τη φάση υλοποίησης των έργων για να διασφαλίσει ότι ολοκληρώνονται ομαλά και ότι επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο στήριξης των επενδυτών.

Διασφαλίζει ότι όλα τα έργα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση και ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια επιτυχίας.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.