Ιωάννα Κιατίπη

Οικονομολόγος - ΙΩΝΙΚΗ Finance

i.kiatipi@ioniki.net | +30 2541 20 00 43

H Ιωάννα Κιατίπη είναι Οικονομολόγος της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Finance, πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού στη Λογιστική Φορολογία & Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κύρια ενασχόληση της είναι ο έλεγχος της εκταμίευσης των δόσεων και της ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων που υπάγονται σε προγράμματα ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης) και Αναπτυξιακού Νόμου.

Η Ιωάννα Κιατίπη ενημερώνεται συνεχώς για τα διάφορα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται στην υποβολή των προτάσεων. Αυτό απαιτεί εκτεταμένη έρευνα και ανάλυση, καθώς και την ικανότητα κριτικής και δημιουργικής σκέψης για πιθανά έργα.

Κατά τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου, διενεργεί μία ενδελεχή αξιολόγηση των έργων για να διασφαλίσει ότι είναι βιώσιμα και ότι έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει την ανάλυση των οικονομικών και τεχνικών πτυχών των έργων, καθώς και την αξιολόγηση του πιθανού κοινωνικού αντικτύπου τους στην περιοχή.

Παράλληλα, εξετάζει τη σκοπιμότητα των έργων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα πόρων, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και οι δυνατότητες επιτυχίας.

Η επικοινωνία με τους επενδυτές είναι καθημερινή, προσφέροντάς τους πλήρη καθοδήγηση σε περίπτωση ελλείψεων, επικοινωνώντας περίπλοκες οικονομικές έννοιες με σαφή και συνοπτικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα επικοινωνεί με τους χρηματοδοτικούς φορείς, απατώντας σε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες που μπορεί να εγείρονται. 

Παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων, ελέγχοντας παράλληλα την εκταμίευση των δόσεων. 

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.