Παναγιώτα Κιατίπη

Τοπογράφος μηχανικός - ΙΩΝΙΚΗ Engineering

p.kiatipi@ioniki.net | +30 2541 20 00 25

ΗΠαναγιώτα Κιατίπη είναι Τοπογράφος Μηχανικός στο τμήμα μελετών και αδειών της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Engineering, απόφοιτος του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Σερρών.

Η κύρια ενασχόλησή της είναι οι τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων, γεωτεμαχίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι οποίες με την ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό και την αναπαράσταση καταλήγουν στην απεικόνιση και την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για κάθε πράξη (συμβολαιογραφική πράξη, έκδοση οικοδομικών αδειών).

Ασχολείται, επίσης, με υδραυλικά έργα που αφορούν διευθετήσεις και οριοθετήσεις ρεμάτων που σκοπός τους είναι ο καθορισμός και η περιγραφή των υδρολογικών συνθηκών που υφίστανται στο συνολικό μήκος του υδατορέματος καθώς και ο προσδιορισμός της παροχής σχεδιασμού του υδατορέματος, βάσει της οποίας θα οριστούν οι γραμμές πλημμύρας, στο προς οριοθέτηση τμήμα του υδατορέματος με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και την κείμενη νομοθεσία.

Στο επιστημονικό πεδίο της γεωπληροφορικής, η Παναγιώτα Κιατίπη εξειδικεύεται στα προγράμματα AutoCAD, ArcMap GIS και QGIS, καθώς και στα ψηφιακά μοντέλα εδάφους DTM.

Οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί της χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικά και μηχανολογικά έργα, προκειμένου να βοηθήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού.

Έργα

Αρθρογραφία

Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση

Φωτορεαλισμός αποκαλείται η τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.