Τρίτη 3 Οκτώβριος 2023
Η γεωτεχνική μελέτη εγγύς της θάλασσας είναι πάντα απαραίτητη<div class='subtitle'><span style='color:#696969bd;font-size:1.6rem;line-height:1.5rem;display:block;'>Τι είναι η γεωτεχνική μελέτη και πώς βοηθά;</span></div>

Η γεωτεχνική μελέτη εγγύς της θάλασσας είναι πάντα απαραίτητη
Τι είναι η γεωτεχνική μελέτη και πώς βοηθά;

Οι παράκτιες ελληνικές περιοχές ήταν ανέκαθεν δημοφιλείς τοποθεσίες για ανάπτυξη, καθώς παρέχουν όμορφη θέα, αίσθηση κοινότητας και ευκαιρίες για αναψυχή. Ωστόσο, η οικοδόμηση σε αυτές τις περιοχές γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη λόγω των μοναδικών προκλήσεων που δημιουργεί η πολύ κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. Η διάβρωση των ακτών, οι καταιγίδες και η αλλαγή της στάθμης του νερού είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατασκευή σε αυτές τις περιοχές.

Ξενοδοχεία ή Airbnb;
Ποιοτική σύγκριση των δυο τύπων φιλοξενίας

Industry 4.0: Εξέλιξη ή αναγκαιότητα;
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Η αναγκαιότητα πλήρους ομάδας μηχανικών
Η συμβολή των μηχανικών στο σχεδιασμό και την αδειοδότηση βιομηχανιών

Βιοκλιματικό κτήριο

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Είναι η μελέτη με την οποία καθορίζεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ως προς τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Η μελέτη διασυνδέει το βιοκλιματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού) για τον υπολογισμό και την επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τοπογράφος

Τοπογραφικό διάγραμμα

Τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη, πάνω στην οποία αποτυπώνονται με την απαιτούμενη ακρίβεια τα εξής.