Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού καθώς επίσης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση της ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Σύγκριση κεντρικής με αποκεντρωμένης διοίκησης

Zentrale oder dezentrale Verwaltung von Unternehmens-Funktionen
ΙΩΝΙΚΗ Consultancy

Die Verwaltung von business-operations ist ein wesentliches element für den effektiven Betrieb des Unternehmens. Eines der wichtigsten Probleme in den Prozess der Entscheidungsfindung ist die Auswahl zwischen der zentralen und dezentralen Verwaltung von corporate-Funktionen. Jeder Ansatz hat seine eigenen vor-und Analyse die Vorteile und Nachteile jedes Ansatzes werden können, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die die Bedürfnisse des Unternehmens.

Licensing of industrial plant production of abrasives
ΙΩΝΙΚΗ Designs

Seit der Gründung im Jahr 1981 ΣΜΥΡΔΕΞ bietet auf dem inländischen und Welt Markt, Produkte, Schleifmittel von hoher Qualität. Mit Bezug auf die Umgebung, mit hohe Qualität Produkte und durch ständige Forschung, die ΣΜΥΡΔΕΞ verwaltet die kontinuierliche Erweiterung seiner Aktivitäten.Zu wissen, graduelle Entwicklung, und durch die Fokussierung auf die kommerziellen Aktivitäten in die internationalen Markt, jetzt verantwortlich für 85% der Produktion in Europa, Afrika, Asien und 15% in den griechischen Markt. Die Produkte der ΣΜΥΡΔΕΞ werden exportiert-in mehr als 72 Ländern.

Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ: Μελέτη Πυρανίχνευσης
ΙΩΝΙΚΗ Engineering

Από το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο καπνοπαραγωγών το Νοεμβρίου του 1945, ο εμβληματικός «πρωτεργάτης» του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Θ. Μπαλτατζής έβαλε τα «θεμέλια» για την ίδρυση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, το 1975 στην περιοχή της Θράκης .Από το 2018 και ύστερα από την εξαγορά της από την JTI η ΣΕΚΑΠ εισήλθε εκ νέου και με μεγάλες αξιώσεις σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού καθώς επίσης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση της ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.Στο διάστημα από την εξαγορά της μέχρι και σήμερα η ΣΕΚΑΠ έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική της δυνατότητα, αλλά και τις εξαγωγές της σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Σύγκριση κεντρικής με αποκεντρωμένης διοίκησης

Zentrale oder dezentrale Verwaltung von Unternehmens-Funktionen
ΙΩΝΙΚΗ Consultancy

Die Verwaltung von business-operations ist ein wesentliches element für den effektiven Betrieb des Unternehmens. Eines der wichtigsten Probleme in den Prozess der Entscheidungsfindung ist die Auswahl zwischen der zentralen und dezentralen Verwaltung von corporate-Funktionen. Jeder Ansatz hat seine eigenen vor-und Analyse die Vorteile und Nachteile jedes Ansatzes werden können, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die die Bedürfnisse des Unternehmens.

Licensing of industrial plant production of abrasives
ΙΩΝΙΚΗ Designs

Seit der Gründung im Jahr 1981 ΣΜΥΡΔΕΞ bietet auf dem inländischen und Welt Markt, Produkte, Schleifmittel von hoher Qualität. Mit Bezug auf die Umgebung, mit hohe Qualität Produkte und durch ständige Forschung, die ΣΜΥΡΔΕΞ verwaltet die kontinuierliche Erweiterung seiner Aktivitäten.Zu wissen, graduelle Entwicklung, und durch die Fokussierung auf die kommerziellen Aktivitäten in die internationalen Markt, jetzt verantwortlich für 85% der Produktion in Europa, Afrika, Asien und 15% in den griechischen Markt. Die Produkte der ΣΜΥΡΔΕΞ werden exportiert-in mehr als 72 Ländern.

Μελέτες Πυρασφάλειας

Μελέτες Πυρασφάλειας Μελέτη Πυρόσβεσης Μελέτη Πυρανίχνευσης Μελέτη Πυρασφάλειας Μελέτη Sprinkler Μελέτη αυτόματης κατάσβεσης αερίων   Μελέτη πυρόσβεσης Η μελέτη πυρόσβεσης είναι ένας σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας σε κάθε κτίριο ή εγκατάσταση. Πρόκειται για μια ανάλυση που περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς. Ο

Engineering-Studien

Μηχανολογικές μελέτες Μηχανολογική μελέτη εργοστασίου Μηχανικός εργοστασίου Μελέτη Θερμομόνωσης Μελέτη Θέρμανσης – Κλιματισμού -Εξαερισμού Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης Μελέτη Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μελέτη Φόρτισης Αξόνων Μελέτη Ανελκυστήρων Μελέτη Ηχομόνωσης Μελετών καύσιμων αερίων / φυσικού αερίου Μελέτη δικτύου πεπιεσμένου αέρα Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση

Elektrische Studien

Ηλεκτρολογικές μελέτες Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μελέτη Υποσταθμού Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Μελέτη Cloud/Data Center Μελέτη δικτύων υπολογιστών Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών με βάση τη βελτίωση των διεργασιών από την επιτόπια συλλογή μετρήσεων, έως και την υλοποίηση του ορθώς παραγόμενου τεχνικού τμήματος, καθορίζοντας ασφαλείς με τα

Sie haben das Ende erreicht