Χρονοδιάγραμμα Έργου

Στο Χρονοδιάγραμμα Έργου υπολογίζεται η ακριβής εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες θα υλοποιηθούν από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του, με αποτέλεσμα να καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου.

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλες σελίδες για φόρτωση