Προκήρυξη της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
Προκηρύχθηκε η δέσμη των δύο δράσεων με προϋπολογισμό 700.000.000€

Προκηρύχθηκε στις 07/03/2023 η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» με προϋπολογισμό 700.000.000€. Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ). Οι υποβολές θα ξεκινήσουν στις 22/03/2023. Η Δέσμη χωρίζεται σε δύο δράσεις...

Έναρξη υποβολών στη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Ξεκινούν 23/02/2023 οι υποβολές

Προκηρύχθηκε στις 15/02/2023 η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», με προϋπολογισμό 300.000.000€. Στόχος του προγράμματος είναι υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Οι υποβολές θα ξεκινήσουν στις 23/02/2023. Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις...

«Πράσινες» επενδύσεις μέσω του νέου προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
Επιδοτήσεις για σύγχρονες τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας

Η δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» αποτελεί το 2ο μέρος της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Όπως και με τη πρώτη δράση έτσι και συγκεκριμένη η ανάρτηση της προδημοσίευσης πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών και η προκήρυξη αναμένεται, με βάση τον προγραμματισμό επικείμενων προσκλήσεων, στις αρχές του 2023.

Πρώτη δράση του προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» για μικρές επενδύσεις
Ενθάρρυνση μικρών επενδυτικών σχεδίων, ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών

Η δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» αποτελεί μέρος της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Η ανάρτηση της προδημοσίευσης πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών και η προκήρυξη αναμένεται, με βάση τον προγραμματισμό επικείμενων προσκλήσεων, στις αρχές του 2023.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜμΕ
Οι πρώτες γνωστοποιήσεις της δράσης

Η νέα αυτή δράση επιθυμεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τις νέες τεχνολογίες με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Για τις υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ανάλογά με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά της κάθε επιχείρησης αυτή θα μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις παρακάτω δράσεις.

Ταμείο Ανάκαμψης και Πράσινος Αγροτουρισμός

Το υποέργο «Πράσινος Αγροτουρισμός» αποτελεί κομμάτι της δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 49.006.000 ευρώ και αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλες σελίδες για φόρτωση