Πρoστατευμένο: Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 40%-50% για επενδυτικά σχέδια €30.000 έως €1.000.000 για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σημαντικές επιδοτήσεις που φτάνουν το 50% προσφέρει για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η νέα δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Ξενοδοχεία ΑΜΘ: Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 40%-50% για επενδυτικά σχέδια €30.000 έως €1.000.000
Επιδότηση από το πρόγραμμα Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Σημαντικές επιδοτήσεις που φτάνουν το 50% προσφέρει για τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η νέα δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Το 2023 η χρονιά των επενδύσεων
Οι δράσεις που καθιστούν το 2023 έτος επενδύσεων

Το 2023 αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια χρονιά η οποίο θα δοκιμάσει τις αντοχές της οικονομίας λόγω του ταχέα αυξανόμενου πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Οι παραπάνω συνθήκες έχουν ανεβάσει σημαντικά το κόστος παραγωγής κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ακόμα και έτσι όμως, το 2023 αναμένεται να είναι μια χρονιά ευνοϊκή για επενδύσεις. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσω του νέου ΕΣΠΑ, τα οποία θα απευθύνονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σημαντικές δράσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, που αφορούν τους κλάδους του εμπορίου και του τουρισμού, αναμένεται να επαναληφθούν. Επιπλέον, ο Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 συνεχίζει να χρηματοδοτεί μεγάλα και μικρά επενδυτικά σχέδια και το ίδιο αναμένεται και για τη νέα χρόνια.

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλες σελίδες για φόρτωση