Μελέτη Φόρτισης Αξόνων

Στη μελέτη φόρτισης και ευστάθειας γίνεται ο υπολογισμός των αντοχών -αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του οχήματος σε κατάσταση φόρτωσης με βάση τα κριτήρια προτύπων.

Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης

Είναι η μελέτη που αφορά στον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής και κόστους χρήσης του ανελκυστήρα και στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης (λειτουργίας και έκτακτες) ανά κατοικία, χώρο εργασίας κ.λπ. σε ένα κτίριο.

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Είναι ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου με τη αισθητική και τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων με ποιοτικά υλικά, είτε ανήκουν στην κατηγορία της παραδοσιακής, της κλασικής ή της σύγχρονης τάσης.

Σχεδιασμός Τοπίου

Είναι η μελέτη για την ανάλυση, αξιολόγηση και σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής κήπων, διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, έργα πρασίνου και κηποτεχνικές εφαρμογές, όπως επίσης και η μελέτη για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων και διαταραγμένων περιοχών.

Μελέτη Αστικής Ανάπλασης

Είναι η σύνταξη μελέτης με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπλαση και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ή προς κατασκευή περιοχής (πλατεία, εμπορικά έργα κ.λπ.)

Μελέτες & άδειες

Ο σχεδιασμός κτιρίων είναι μία υπηρεσία που παρέχει η ΙΩΝΙΚΗ Engineering από τη σύλληψη της ιδέας έως τον λεπτομερή σχεδιασμό.

Διαχείριση Έργων

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου στο σύνολό του για όλους τους τύπους κτιρίων, εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα έργα των πελατών μας ποικίλλουν και η εταιρία μας είναι σε θέση να καλύπτει τη στρατηγική για έργα διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας.

Σχεδιασμός βιομηχανιών

Σχεδιασμός βιομηχανιών Αναλαμβάνουμε πλήρως την υποστήριξη βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Η ΙΩΝΙΚΗ Engineering διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες…

Προμετρήσεις/Επιμετρήσεις

Στις προμετρήσεις - επιμετρήσεις γίνεται ο υπολογισμός των εργασιών θα εκτελεστούν ή που εκτελέστηκαν, με βάση την ακριβή επί τόπου λήψη στοιχείων, μέτρηση διαστάσεων και στοιχείων.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης.

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλες σελίδες για φόρτωση