Επαγγελματικά

#1

Επαγγελματικό Net metering 20kW σε στέγη πολυκατοικίας στην Ξάνθη

Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 20 κW για ενεργειακό συμψηφισμό επιχείρησης στο κέντρο της Ξάνθης. Για τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού τοποθετήθηκαν πάνελ της εταιρείας Luxor τύπου EcoLine ονομαστικής ισχύος 370 W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω αξιοπιστίας απόδοσης. Για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA τύπου Sunny Tripower 20kW. Οι βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι της γερμανικής εταιρείας k2.

€13.400
προϋπολογισμός

258 m2
έκταση

2020
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης