Ενεργειακός Συμψηφισμός για επαγγελματίες

Επαγκελματικα φωτοβολταικά

Με σταθερούς ρυθμούς κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει αυξητικές τάσεις. Από το 2008 έως σήμερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το κόστος προμήθειας ρεύματος έχει αυξηθεί 55% στους λογαριασμούς. Οι επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους κλάδους της κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο. Οι επαγγελματίες, στην προσπάθεια να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε ανταγωνιστικές τιμές, απορροφούν τις αυξήσεις του ρεύματος. Αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμα περισσότερο το περιθώριο κέρδους και να μπαίνει σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της ενέργειας, που αναμένεται να γίνουν ακόμα δυσκολότερες τα επόμενα χρόνια, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των επαγγελματιών αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία για μία επένδυση με άμεσα οφέλη.

Το net metering για επιχειρήσεις μειώνει το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης

Ο ενεργειακός συμψηφισμός, ή αλλιώς net metering, αποτελεί τη λύση που αναζητούν οι επιχειρήσεις στο πρόβλημα του κόστους του ρεύματος. Μέσω αυτού, ο επαγγελματίας μετατρέπεται σε αυτοπαραγωγός της απαιτούμενης για τη λειτουργία ενέργειας και ανεξαρτητοποιείται από τις υπάρχουσες συνθήκες ηλεκτροδότησης. Με το net metering η επιχείρηση συμψηφίζει την ενέργεια που καταναλώνει με αυτή που παράγεται στο φωτοβολταϊκό της σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται στο ελάχιστο επιτρεπτό το ρεύμα που χρειάζεται να απορροφήσει για να λειτουργήσει. Συγκεκριμένα, αν καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια από όση παράγεται τότε το πλεόνασμα διατηρείται στη διάθεση της επιχείρησης για κατανάλωση εντός τριετίας. Αν η κατανάλωση υπερβαίνει την παραγωγή του φωτοβολταϊκού τότε η επιχείρηση θα κληθεί να πληρώσει τη διαφορά.

Κερδοφόρα επένδυση σε μία 3ετία

Η μείωση κόστους του ρεύματος μπορεί να ξεπεράσει μέχρι το 90% του ποσού, με την εγκατάσταση ενός συστήματος επαρκούς ισχύος. Ένας απλός κανόνας υπολογισμού είναι ο εξής: Κάθε kW φωτοβολταϊκού που εγκαθίσταται, μειώνει το σύνολο του λογαριασμού κατά €250 ετησίως. Για παράδειγμα, ένα φωτοβολταϊκό των 20kW μηδενίζει τον λογαριασμό μια επιχείρησης που πληρώνει €5.000 κάθε χρόνο για ρεύμα.

Όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης, οι τεχνολογίες και εφαρμογές ποικίλλουν, ενώ κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με βάση τις ιδιομορφίες του χώρου και τις ανάγκες του αυτοπαραγωγού. Σε γενικές γραμμές, μία φωτοβολταϊκη εγκατάσταση 20kW αυτήν την περίοδο κυμαίνεται στις €14.000.

Πινάκας κερδοφορίας επένδυσης 20kW για επαγγελματικό φωτοβολταϊκό

Η επένδυση συνεπώς ενός επαγγελματία στα φωτοβολταικα σημειώνει απόσβεση στα τρία χρόνια από την υλοποίηση. Στη διάρκεια ζωής 25 ετών του φωτοβολταϊκού, εξοικονομεί για την επιχείρηση περισσότερα από €110.000.

Επιχορήγηση 50% του κεφαλαίου σε όσους επενδύσουν άμεσα σε net metering για επιχειρήσεις

Η επένδυση στα φωτοβολταϊκά γίνεται ακόμα πιο ελκυστική για κάθε επαγγελματία αν ενταχθεί σε κάποιο από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που ολοκληρώνονται στο τέλος του Νοεμβρίου και προσφέρουν επιδότηση του 50% του κεφαλαίου της επένδυσης. Γίνεται αντιληπτό ,επομένως, ότι οι επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν άμεσα να γίνουν αυτοπαραγωγοί της ενέργειας που χρειάζονται για να λειτουργήσουν προχωρούν σε μία επένδυση που θα τους εξοικονομήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έχοντας κάνει απόσβεση λιγότερο από 2 χρόνια.

Τα φωτοβολταϊκά προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης

Τα συστήματα φωτοβολταϊκών δεν αποτελούν τυποποιημένα προϊόντα. Η διαστασιολόγηση τους και η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού διαφοροποιούνται ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης. Τα βασικά στοιχεία ενός φωτοβολταϊκού είναι τα πλαίσια, οι αντιστροφείς, οι βάσεις στήριξης και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Σε ένα έργο πρέπει να επιλεχθούν με τρόπο που να επιτρέπουν την μέγιστη δυνατή απόδοση και οικονομία. Η επιλογή ενός πλαισίου κατάλληλης ισχύος αλλά και υψηλών προδιαγραφών από τον μελετητή μπορεί να μεγιστοποιήσει την ισχύ του πάρκου. Συνεπώς και την παραγωγή ρεύματος. Παρ’ όλα αυτά, ο καθένας μπορεί να κάνει μερικούς βασικούς υπολογισμούς ώστε να κατανοήσει τις ανάγκες του και να εντοπίσει τους περιορισμούς του, σε τρία απλά βήματα:

1. Net metering για επιχειρήσεις: Πόσα kW χρειάζεσαι

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω κάθε kW της εγκατάστασης εξοικονομεί περί τα 250 ευρώ ετησίως. Με μία απλή αναγωγή στο ετήσιο κόστος του ρεύματος για την επιχείρηση μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα το φωτοβολταϊκό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες του επαγγελματία. Ο νόμος παρ’ όλα αυτά, για τεχνικούς λόγους, θέτει συγκεκριμένα όρια στα kW του φωτοβολταϊκού που μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε περίπτωση.

2. Πόσα kW επιτρέπεται να είναι η εγκατάσταση

Κάθε επιχείρηση εντάσσεται σε μία τυποποιημένη παροχή ρεύματος από το δίκτυο διανομής, ανάλογα με την ισχύ των συσκευών που καταναλώνουν ρεύμα μέσα σε αυτή. Μία τυπική συμφωνημένη ισχύς για σπίτι είναι τα 8KVA (μονοφασικό ρεύμα). Για μία μικρή επιχείρηση τα 35KVA (τριφασικό), καθορίζοντας συνήθως και τον διαφορετικό τύπο τιμολογίου. Από την συμφωνημένη ισχύ εξαρτάται και το μέγεθος του φωτοβολταϊκού που επιτρέπεται να εγκατασταθεί, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Αντιστοιχία συμφωνημένης ισχύος παροχής και ισχύος φωτοβολταϊκού

3. Πόσο χώρο απαιτεί η εγκατάσταση ενός net metering για επιχειρήσεις

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια είναι εκτεθειμένη στις ακτίνες του ήλιου. Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές είναι σε ταράτσες, σκεπές παντός τύπου και επί εδάφους. Κατά μέσο όρο κάθε kW της εγκατάστασης απαιτεί 6 τ.μ. ελεύθερης επιφάνειας στην σκεπή ή ταράτσα όπου πρόκειται να εγκατασταθεί. Ιδανικά προτιμώνται χώροι που να έχουν νότιο προσανατολισμό, έστω και με κάποια απόκλιση, και οι οποίοι να μην σκιάζονται κατά τις ώρες της ημέρας που η ηλιοφάνεια είναι μεγαλύτερη από διπλανά κτίρια ή δέντρα. Σε περίπτωση που ο χώρος είναι περιορισμένος, μπορούν να επιλεγούν φωτοβολταϊκά πλαίσια μεγαλύτερης απόδοσης. Συνεπώς μία μικρή σκεπή δεν είναι απαραίτητο να αποθαρρύνει τον ενδιαφερόμενο αυτοπαραγωγό. Η αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου μπορεί να μεγιστοποιηθεί στο στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού, όπου γίνεται και η επιλογή του καταλληλότερου τύπου βάσεων στήριξης.

Σε μόλις δύο μήνες αυτοπαραγωγός ενέργειας

Αίτηση σύνδεσης κατατίθεται στην τοπική διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ και η αδειοδοτική διαδικασία έχει διάρκεια περίπου ενός μήνα. Η διαδικασία αυτή γίνεται σχεδόν παράλληλα με την επιλογή και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, αλλά και την πιστοποίηση του νέου μετρητή που θα προστεθεί, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα. Με την έκδοση των εγκρίσεων και την υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού, μπορούν να ξεκινήσουν και οι εργασίες κατασκευής του συστήματος. Κάποιος που αποφασίζει σήμερα να επενδύσει στο Net Metering, σε δύο μήνες θα μπορεί να θεωρείται αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας και να παρακολουθεί την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό του, μέσα από το κινητό του τηλέφωνο.

Ακόμη κι αν το κτίριο δεν είναι ιδιόκτητο, με την συγκατάθεση των κυρίων του η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη διαφοροποίηση. Το σύστημα θα ανήκει στον επενδυτή, στου οποίου το όνομα είναι και η παροχή ρεύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν το σύστημα παράξει περισσότερη ενέργεια σε βάθος τριετίας από ότι έχει καταναλώσει, το πλεόνεσμα δεν αποζημιώνεται με κάποιον τρόπο. Ο αυτοπαραγωγός ενός συστήματος net metering στοχεύει στην αυτάρκεια. Το κέρδος του είναι η μείωση του κόστους στους λογαριασμούς ρεύματος που λαμβάνει κάθε μήνα. Για τον λόγο αυτό, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει να διαστασιολογηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του. Δεν θα πρέπει όμως προκύπτουν από την παραγωγή του επιπλέον κιλοβατώρες, που δεν θα επιφέρουν μεγαλύτερο όφελος.

Σχέδιο που απεικονίζει την διαδικασία net metering

Πολλαπλά οφέλη στην επένδυση

Η ραγδαία εξέλιξη της κοινωνίας έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κυρίως μέσα από τις μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Το net metering με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πέρα από μία πολύ συμφέρουσα οικονομικά πρόταση συμβάλλει και στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το περιβάλλον, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί.


Η στροφή στα φωτοβολταϊκά και η επένδυση σε net metering είναι από κάθε άποψη η πιο συμφέρουσα λύση στο ενεργειακό πρόβλημα των επαγγελματιών, είτε αυτών που θέλουν απλώς να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί είτε αυτών που σκοπεύουν να αυξήσουν και να επεκτείνουν την παραγωγή τους.