Οαπόλυτος οδηγός για τα φωτοβολταϊκά το 2023 είναι εδώ. Μάθετε όλα όσα χρειάζεστε για τα net metering φωτοβολταϊκά για κατοικίες και φωτοβολταϊκά επιχειρήσεις αλλά και για τα επενδυτικά φωτοβολταϊκά πάρκα.

Κύρια σημεία του άρθρου: 

  • Το 2022 πραγματοποιήθηκε άλμα ενεργειακού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα 
  • Τι είναι τα φωτοβολταϊκά και ποιους αφορούν
  • Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών
  • Κερδοφόρα επένδυση στα φωτοβολταϊκά

Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά

Η ενεργειακή μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά ) και η επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν ως ένα μακρινό όνειρο για τη χώρα μας. Οι εκπομπές των αερίων σημείωναν διαρκείς αυξήσεις και η ηλεκτρική ενέργεια παραγόταν, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, σε λιγνιτικές μονάδες. Παράλληλα, υπήρχε και το φαινόμενο της εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας από γειτονικές χώρες.              

Πως όμως από το 5,9% που ήταν η κατανάλωση ενέργειας από Α.Π.Ε το 2012 φτάσαμε στο 38,9% του 2022; Η απάντηση είναι απλή και βρίσκεται στην απενεχοποίηση των φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών και στην συνειδητοποίηση του κέρδους που έχουν. Αρχικά έγινε αποδεκτό από όλους ότι ο ήλιος και ο άνεμος σαν ανεξάντλητες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο.

Επιπλέον, με τη θέσπιση και τήρηση αυστηρών πλαισίων εξασφαλίστηκε ότι οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν καταστρέφουν το περιβάλλον. Αντιθέτως, συνεισφέρουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τέλος, έγινε αντιληπτό στο ευρύ κοινό ότι η επένδυση σε φωτοβολταϊκά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί μία κερδοφόρα επιλογή. Η απόσβεση της, μάλιστα, επιτυγχάνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για φωτοβολταϊκά, κόστος και κέρδος μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ για το net metering και εδώ για τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Τα ρεκόρ της Ελλάδας

Βασιζόμενη στα παραπάνω, η Ελλάδα κατάφερε να μετατραπεί από το 2022 σε ένα ενεργειακό θαύμα στην Ευρώπη. Ανέτρεψε πλήρως το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί πριν από μία δεκαετία,  και σημειώνει καθημερινά επιδόσεις στα φωτοβολταϊκά που αποτελούν νέο ρεκόρ τόσο σε εγχώριο όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στις 7 Οκτωβρίου 2022 καταρρίφθηκε κάθε προηγούμενο ρεκόρ καθώς η ενεργειακή ζήτηση της χώρας για τουλάχιστον 5 ώρες καλύφθηκε κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε μία επιβεβαίωση της αλλαγής ισορροπιών στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και την καθιέρωση των Α.Π.Ε ως τον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής ενέργειας. 

Για ποιους είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σχετίζεται με τον ήλιο και τον άνεμο. Δύο φυσικά φαινόμενα που η Ελλάδα διαθέτει σε αφθονία για το περισσότερο διάστημα του έτους. Και αν τα αιολικά πάρκα θεωρούνται μία ακριβή επένδυση που, προς το παρόν, την καθιστά σε προνόμιο των λίγων, δεν ισχύει το ίδιο και για τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Αποτελούν τον πιο προσιτό, οικονομικά, τρόπο προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.  

Δύο είναι τα σημαντικότερα προτερήματα στα φωτοβολταϊκά . Πρώτον, η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να καταναλωθεί από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Δεύτερον, μπορεί να πουληθεί στον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου. Χάρη σε αυτές τις διαφορετικές επιλογές υπάρχουν και μεγάλες διακυμάνσεις στο κόστος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους διαφορετικών οικονομικών δυνατοτήτων να ασχοληθούν με τα φωτοβολταϊκά.

Επομένως, η αγορά φωτοβολταϊκών αφορά εξίσου κάποιον που θέλει να καλύψει το ρεύμα της οικίας του, κάποιον που ψάχνει τρόπους για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης του μειώνοντας το κόστος παραγωγής αλλά και την κερδοφορία της επιχείρησης και κάποιον που ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε επένδυση αρκετών χιλιάδων ευρώ με πολύ καλές αποδόσεις. Τα φωτοβολταϊκά , δηλαδή, μας αφορούν όλους.

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ;

Πώς παράγουν ρεύμα τα φωτοβολταϊκά ;

Μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αποτελείται από διάφορες συνιστώσες που συνεργάζονται προκειμένου να υπάρξει η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος στον καταναλωτή. Αρχικά, η ενέργεια παράγεται στα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία είναι γνωστά και με τον όρο ηλιακα πανελ ή φωτοβολταικα πανελ. Ένα ηλιακο πανελ (ή φωτοβολταϊκό πάνελ) κατασκευάζεται συνήθως από πυρίτιο. Έχει την ιδιότητα να παράγει συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα όταν προσπίπτει πάνω του το ηλιακό φως. Κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο έχει συνήθως ισχύ από 300 έως 500 Watt. Η συνολική ισχύς του συστήματος προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ισχύων των πλαισίων που την αποτελούν.

Το ρεύμα που παράγεται μεταφέρεται μέσω των καλωδίων στον αντιστροφέα, ο οποίος αποτελείται από ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές διατάξεις. Εκεί μετατρέπεται το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο προκειμένου να είναι συμβατό με το δίκτυο και έτοιμο προς χρήση. Αν η συνολική παραγόμενη ισχύς της εγκατάστασης φτάνει μέχρι τα 5kW τότε ο αντιστροφέας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μονοφασικός, δηλαδή θα παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα μίας φάσης, ενώ αν η εγκατάσταση είναι μεγαλύτερη των 5kW τότε απαιτείται το εναλλασσόμενο ρεύμα που θα παράγεται να είναι τριών φάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής από συνεχές σε εναλλασσόμενο, το παραγόμενο ρεύμα μεταφέρεται στον μετρητή της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Εκεί καταγράφονται οι κιλοβατώρες που παρήχθησαν. Ο μετρητής που εγκαθίσταται πρέπει να είναι συμβατός με τον αντιστροφέα, είτε μονοφασικός είτε τριφασικός, ενώ απαιτείται να είναι πιστοποιημένος από το Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Μετά την έξοδο του ρεύματος από το μετρητή ολοκληρώνεται η διαδικασία παραγωγής και μέτρησης καθιστώντας το ρεύμα διαθέσιμο προς χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τον οδηγό αρχάριων εδώ

Πώς μπορώ να παράγω ρεύμα μόνος μου;

Τι είναι το net metering;

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering) αποτελεί τη λύση για τους οικιακούς χρήστες και τους επαγγελματίες που αναζητούν τρόπους μείωσης του κόστους του ρεύματος που καταναλώνουν ημερησίως. Μέσω του συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας και της ενέργειας που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης επιτυγχάνεται η κατά το μέγιστο δυνατό ελάττωση του λογαριασμού.      

Η ενέργεια που παράγεται από οικιακά φωτοβολταϊκά ή επαγγελματικά φωτοβολταϊκά, εφόσον δεν καταναλώνεται τη στιγμή που παράγεται, διοχετεύεται στο δίκτυο. Ο μετρητής του φωτοβολταϊκού υπολογίζει τις συνολικές κιλοβατώρες που παρήχθησαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αντίστοιχα, τις βραδινές ώρες ή τις ημέρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, ο καταναλωτής καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του λαμβάνοντας την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο η οποία καταγράφεται στο συμβατικό ρολόι του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ένα από μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του net metering είναι το γεγονός ότι η ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο δεν χάνεται. Αντιθέτως, παραμένει διαθέσιμη προς εκμετάλλευση για τα επόμενα τρία χρόνια. Μόλις ολοκληρωθεί η τριετία από την έναρξη λειτουργίας σε ένα φωτοβολταϊκό, ο πάροχος προχωράει σε εκκαθάριση και προκύπτει η τελική διαφορά ανάμεσα στην αναγραφόμενη τιμή του μετρητή και σε αυτή του ρολογιού. Στην περίπτωση που ο ιδιώτης έχει καταναλώσει περισσότερες κιλοβατώρες από όσες παρήγαγε τότε καλείται να πληρώσει τη διαφορά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν πληρώνει κάτι.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα net metering φωτοβολταϊκά προσφέρουν δωρεάν ενέργεια για το σπίτι αλλά δεν μηδενίζουν πλήρως τους λογαριασμούς παρά μόνο το κόστος του ρεύματος καθώς οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις συνεχίζουν να υφίστανται αλλά με αρκετά μειωμένη  τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι οι διάφορες χρεώσεις εξαρτώνται από την ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο, η οποία υπάρχει αλλά είναι εμφανώς λιγότερη συγκριτικά με ένα χώρο χωρίς φωτοβολταϊκά.

Που επιτρέπονται τα φωτοβολταϊκά

Η νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών επιτρέπει την  τοποθέτηση των πάνελ φωτοβολταϊκών οπουδήποτε επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του συστήματος. Οι συνηθέστερες επιλογές εγκατάστασης είναι στο δώμα ή στη στέγη του χώρου, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά στέγης. Η τοποθέτηση επί εδάφους ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής επιτρέπεται. Μοναδική προϋπόθεση, η εγκατάσταση να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με την οικία ή την επαγγελματική στέγη για την οποία προορίζεται.

Πως τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά

Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη χωροθέτηση δίνεται η δυνατότητα κατασκευής σε δύο ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες χώρους. Για παράδειγμα μία επιχείρηση μπορεί να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάνελ ταυτόχρονα στη σκεπή του κτηρίου και στο στέγαστρο των χώρων στάθμευσης. Όμως αξίζει να τονιστεί ότι τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να χωροθετηθούν σε σημεία που έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες εργασίες. Εκτός και αν αυτές βρίσκονται στο στάδιο της νομιμοποίησης.

Η βέλτιστη χωροθέτηση τόσο στα φωτοβολταϊκά για σπίτι, όσο και στα φωτοβολταϊκά για τις επιχειρήσεις εξαρτάται από τον προσανατολισμό των πλαισίων. Η νότια κατεύθυνση είναι αυτή που εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση για τα φωτοβολταϊκά. Σημαντικό είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις σκιάσεις που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι σκιάσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση την παραγωγικής ικανότητας των πλαισίων.

Φωτοβολταϊκά τιμές

Το ποσο κοστίζουν τα φωτοβολταϊκά για ένα σπιτι ή μία επιχείρηση υπολογίζεται σε ευρώ ανά kW και εξαρτάται από μία πληθώρα παραγόντων. Αρχικά, μεγάλο ρόλο παίζει η τεχνολογία των πλαισίων που θα χρησιμοποιηθούν. Η μείωση του μεγέθους του πλαισίου και η αύξηση της ισχύος του συνεπάγονται και με αύξηση του κόστους.

Φωτοβολταϊκά πάνελ τιμές

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η προέλευση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει σε προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από τη Γερμανία ή σε προϊόντα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ασία.       

Φωτοβολταϊκά πάνελ προσφορές

Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι όσο μικρότερη είναι η ισχύς του φωτοβολταϊκού τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος ανά kW ενώ και η εγκατάσταση σε χώρους με ιδιαίτερη μορφολογία, όπως για παράδειγμα οι πολυκλινείς στέγες, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους. Τέλος, αν η απόσταση της εγκατάστασης από το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε είναι μεγάλη θα απαιτηθεί και συμμετοχή από την πλευρά του ιδιώτη στο κόστος επέκτασης του δικτύου.

Διαδικασίες αδειοδότησης net metering φωτοβολταϊκού

Η διαδικασία αδειοδότησης για τον ενεργειακό συμψηφισμό είναι απλή εφόσον ολοκληρωθεί η μελέτη από τον εξειδικευμένο μηχανικό. Προκειμένου κάποιος να έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στο καθεστώς του net – metering οφείλει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση. Σε περίπτωση που μισθώνει το χώρο πρέπει να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Απαιτούνται τίτλοι ιδιοκτησίας ή το μισθωτήριο που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω.

Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της οικοδομικής άδειας ή στοιχείων που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του χώρου. Η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται να γίνει σε υφιστάμενη παροχή η οποία οφείλει να είναι στο όνομα του ενδιαφερόμενου.   

Εφόσον η εγκατάσταση πρόκειται να τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο χώρο, όπως για παράδειγμα το δώμα πολυκατοικίας, είναι προαπαιτούμενη η ύπαρξη έγγραφης συναίνεσης από το σύνολο των ιδιοκτητών διαμερισμάτων. Ακόμη, η αδειοδότηση απαιτεί μέριμνα ώστε η κάλυψη των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ο ηλιακός θερμοσίφωνας, σε περίπτωση που η εγκατάσταση αφορά κατοικία ενώ τα έγγραφα που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο για την αδειοδοτική διαδικασία ολοκληρώνονται με το αποδεικτικό εξόφλησης του πιο πρόσφατου λογαριασμού.

Ο μηχανικός που θα αναλάβει την εκπόνηση των μελετών θα συμπεριλάβει στο φάκελο της αδειοδότησης αναλυτική κάτοψη του χώρου εγκατάστασης. Θα έχει απεικονίσει και το φωτοβολταϊκό σύστημα καθώς και το μονογραμμικό σχέδιο που θα αναλύει τον τρόπο διασύνδεσης του συστήματος. Τέλος, είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθούν τα τεχνικά φυλλάδια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων που θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό απαιτείται προκειμένου να ελεγχθεί η συμβατότητα τους με τους κανονισμούς του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Τι μέγεθος φωτοβολταϊκού συστήματος μπορώ να βάλω;

Ο ενεργειακός συμψηφισμός ορίζει ότι αν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υπάρχει πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας συγκριτικά με την καταναλισκόμενη τότε η παραπανίσια ενέργεια δεν αποζημιώνεται. Συνεπώς, το φωτοβολταϊκό σύστημα που θα τοποθετηθεί οφείλει να μελετηθεί κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου χωρίς όμως να τις ξεπερνάει κατά πολύ.   

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν σε οικίες, ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε επιτρέπει μέχρι 10kW στην ηπειρωτική χώρα. Το ίδιο στα Διασυνδεδεμένα  με το ηπειρωτικό σύστημα νησιά και στην Κρήτη. Για τα Μη Διασυνδεδεμένα νησιά το ανώτατο όριο είναι 5kW. Το όριο των 10kW καλύπτει με άνεση τις καθημερινές ανάγκες μίας πολυμελούς οικογένειας. Ακόμα και αν χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση και ψύξη της κατοικίας.  

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις που θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω ενός φωτοβολταϊκού συστήματος επιτρέπεται να βάλουν σύστημα έως τη συμφωνημένη ισχύς τους. Για παράδειγμα μία βιομηχανία που έχει συμφωνημένη ισχύς 55kVA μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα μέχρι 55kW. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να προχωρήσει σε αύξηση ισχύος. Η αύξηση θα του επιτρέψει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα που θα καλύπτει μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών του αναγκών. Πρέπει να τονιστεί πως η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για ενεργειακό συμψηφισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100kW. Το κόστος του φωτοβολταϊκού  για επιχειρήσεις. εξαρτάται από την επιλογή των τμημάτων που το αποτελούν

Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό ότι η εκτενής μελέτη των αναγκών μίας οικίας ή μιας επιχείρησης αποτελεί το πρώτο αλλά πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου η στροφή στα φωτοβολταϊκά να αποδώσει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Τι ισχύει στην αγορά των φωτοβολταϊκών πάρκων

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση στις αδειοδοτήσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων ανά την επικράτεια. Κάποια εξ αυτών είναι μικρά, μέχρι 100kW, και συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Κάποια άλλα είναι πολύ μεγαλύτερα και φτάνουν σε ισχύ μέχρι και μερικά ΜW. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται η σύνδεση τους στο δίκτυο της μέσης τάσης ή ακόμα και της υψηλής τάσης.

Η έννοια του συνεταιρισμού είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Οι Ενεργειακές Κοινότητες συγκεντρώνουν πάνω τους ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των συνολικών επενδύσεων. Το πλεονέκτημα της σύστασης μίας Εν. Κοιν. αφορά την γρηγορότερη εξέταση του αιτήματος αδειοδότησης. Κατ’ επέκταση την γρηγορότερη υπογραφή σύμβασης όσο και καλύτερη τιμή πώλησης. Αναλυτικότερα, αν ένας  ιδιώτης και μία Εν. Κοιν. κατέθεταν από μία αίτηση για φωτοβολταϊκό πάρκο την ίδια ημέρα τότε η Κοινότητα θα έπαιρνε την άδεια σύνδεσης του φωτοβολταϊκού πάρκου στο δίκτυο δύο (2) μήνες πριν τον ιδιώτη και σε τιμή 68,87 €/ΜWh ενώ ο ιδιώτης θα υπέγραφε σε τιμή 65 €/ΜWh. Και ενώ η διαφορά στην τιμή μπορεί να μοιάζει μικρή στην πραγματικότητα είναι υπολογίσιμη αφού για ένα πάρκο 100kW σημαίνει ότι σε βάθος 25ετίας η μεν Κοινότητα θα έβγαζε 241.045€ και ο δε ιδιώτης 227.500€. 

Πως μπορώ να βάλω φωτοβολταϊκά στο χωράφι μου

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν παντού. Αρκεί η εγκατάσταση να γίνεται από τον ιδιοκτήτη του χώρου ή από το νόμιμο κάτοχο του. Το «σχεδόν» αφορά ορισμένες περιοχές στις οποίες παρουσιάζονται εμπόδια για την εγκατάσταση πάρκων. Αυτές είναι οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) και τα αδόμητα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεων και οικισμών. Όσον αφορά τις ΓΓΥΠ επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στο 1% της συνολικής έκτασης ανά νομό. Δεν είμαστε σε θέση, όμως, να γνωρίζουμε τι ποσοστό έχει ήδη καλυφθεί από τις τρέχουσες αιτήσεις. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που συστήνεται να αποφεύγεται η ζήτηση αδειοδότησης σε αγροτεμάχια αναδασμού. Κατά πάσα πιθανότητα εντάσσονται στις ΓΓΥΠ.

Επιπλέον, η εγκατάσταση πάρκου σε περιοχές εντός του δικτύου Νatura 2000 επιτρέπεται. Θα πρέπει όμως να διερευνηθούν καταλλήλως οι οικολογικές συνέπειες της εγκατάστασης του πάρκου. Αυτό συνεπάγεται με μία διεξοδική και, ίσως, χρονοβόρα εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να παρατείνει το χρόνο αδειοδότησης του πάρκου.

Πόση έκταση χρειάζεται ένα φωτοβολταϊκό πάρκο

Η έκταση που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 100kW που είναι το μικρότερο, είναι στα 2-3 στρέμματα. 

Φωτοβολταϊκά σε χωράφια τιμές 

Οι τιμές των φωτοβολταϊκών σε χωράφια ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος του φωτοβολταϊκού. Στην εταιρεία μας, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 100 kW, οι τιμές ξεκινούν – βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου Μαΐου 2022 –  από €54,932. Για να μάθετε περισσότερα νέα για φωτοβολταϊκά, πατήστε εδώ και διαβάστε την αρθρογραφία μας. 

Πωλείται φωτοβολταϊκό πάρκο σε λειτουργία; 

Είναι γεγονός πως σε διάφορες αγγελίες στο ίντερνετ, θα βρείτε πωλήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων. Πολλά από αυτά είναι με παλαιότερες συμβάσεις που είχαν κλειδώσει υψηλότερο κέρδος. Πρόκειται για επενδυτικές κινήσεις τις οποίες δεν προσφέρει η εταιρεία μας. Επίσης μπορεί να βρείτε αγγελίες που ζητουνται αγροτεμαζια για φωτοβολταικα. 

Διαδικασίες και κόστος αδειοδότησης φωτοβολταϊκού πάρκου

Η διαδικασία αδειοδότησης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι αρκετά περίπλοκη και συνήθως χρειάζεται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων για την ολοκλήρωση της. Μόλις ο υπεύθυνος μηχανικός καταθέσει το φάκελο στον αρμόδιο τμήμα του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε και πληρωθεί το παράβολο εξέτασης του φακέλου, 500€ για πάρκα έως 100kW και 1000€ για πάρκα άνω των 100kW, ο φάκελος θεωρείται πλήρης.

Ακολούθως, το αίτημα για την έκδοση αδείας μπαίνει στις λίστες του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, όπου υπάρχει μηνιαία ενημέρωση προόδου των αιτημάτων. Λόγω του αυξημένου πλήθους αιτημάτων ο χρόνος περάτωσης της έκδοσης της άδειας μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και τους δεκαπέντε(15) μήνες καθιστώντας τη διαδικασία απαγορευτική για κάποιον που αναζητά μία άμεση επένδυση, ενώ το τελευταίο διάστημα υπάρχουν άδειες που δεν εγκρίνονται λόγω κορεσμένων δικτύων. Παρόλα αυτά, το ρίσκο επένδυσης σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο είναι μηδενικό συγκριτικά με τα οφέλη που θα αποκομίσει κάποιος καθώς τα μοναδικά χρήματα που απαιτούνται για να βγει η άδεια είναι το παράβολο προκειμένου να εξεταστεί ο φάκελος χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη χρήσης του κεφαλαίου την επένδυσης προτού εγκριθεί η άδεια και υπογραφεί η σύμβαση με το Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Κορεσμένα πλέον τα δίκτυα για φωτοβολταϊκά πάρκα

Οι διαδικασίες για νέες άδειες φωτοβολταϊκών έχουν “παγώσει” από το 2022, καθώς έχουν κορεστεί σχεδόν όλα τα δίκτυα της χώρας. 

Πλέον, μόνο όσοι έχουν εγκεκριμένες άδειες μπορούν να προβούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. 

Τα φωτοβολταϊκά είναι το μέλλον της χώρας

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ενέργειας είναι επιβεβλημένο να μην έχουν επιπτώσεις ούτε στο περιβάλλον αλλά ούτε και στην οικονομία και για αυτό η πιο φθηνή μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, αποτελούν το μέλλον. Ένα μέλλον που θα περιλαμβάνει πλήρη απεξάρτηση από κάθε μορφή καυσίμου και στο οποίο όλες οι μετακινήσεις θα γίνονται με ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό το μέλλον γίνεται πραγματικότητα μέσα από κάθε νέο φωτοβολταϊκό πλαίσιο που εγκαθίσταται στο δώμα μίας κατοικίας, στην σκεπή μίας επιχείρησης ή σε ένα επενδυτικό πάρκο. Το μεγάλο εύρος δράσεων που σχετίζονται με τα φωτοβολταϊκά επιτρέπει  σε όλους να συμμετέχουν στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται και να δώσουν υπόσταση στη φράση «κανένας χωρίς φωτοβολταϊκό».

Φωτοβολταϊκά από την ΙΩΝΙΚΗ Renewables: Δίπλα σας σε κάθε βήμα

Στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables διαθέτουμε εμπειρία στη μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταικα πάρκα, όπως επίσης φωτοβολταϊκά για κατοικίες και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και σε νησιά. Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες από την πιθανή χρηματοδότησή του, τη μελέτη, την κατάθεση του φακέλου, την εγκατάσταση και παραδίδουμε το φωτοβολταϊκό σας με το κλειδί στο… χέρι. 

Ενδιαφέρεσαι για φωτοβολταϊκό; Πάτησε στο κουμπί “Θέλω τηλεφωνικό ραντεβού” παρακάτω, συμπλήρωσε τη φόρμα και ένας αρμόδιος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου για να λύσει όλες σου τις απορίες και να σε καθοδηγήσει στη σωστή απόφαση.Φ