Διεύθυνση Πολεοδομίας - Οικοδομική Άδεια Αλλαγής Χρήσης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου ή μέρος αυτού, απαιτείται αλλαγή της οικοδομικής άδειας η οποία θα επιτρέπει την αλλαγή χρήσης, την προσθήκη, κατασκευή αλλά και νόμιμη λειτουργία του χώρου.

Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε σε

 • Αλλαγή χρήσης από κατοικία σε γραφείο και το αντίστροφο
 • Αλλαγή χρήσης από κατοικία σε κατάστημα και το αντίστροφο
 • Αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε γραφείο και το αντίστροφο
 • καπ

Εφόσον γίνουν οι αλλαγές ( κατασκευαστικές, αλλαγή χρήσης κλπ ) συντάσσετε ο φάκελος και κατατίθεται στην αρμόδια Πολεοδομία και τα πολεοδομικά γραφεία για την έκδοση της.

Συντελεστές για την Οικοδομική Άδεια Αλλαγή Χρήσης

Σε μια οικοδομική άδεια αλλαγή χρήσης χρειάζεται η σύνταξη φακέλου ο οποίος περιέχει πλήρως εκπονημένες τις παρακάτω μελέτες κατ’ ελάχιστο :

 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες – Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
 • Στατικά
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Φορολογικά
 • Χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης
 • Υπολογισμοί ασφαλιστικών εισφορών

Τα αναφερόμενα αναλόγως των περιπτώσεων δύναται να τροποποιηθούν.

Όλοι οι μηχανικοί των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να συνεργαστούν συντονισμένα για τον βέλτιστο σχεδιασμό του νέου κτιρίου.

Διαδικασίες για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας Αλλαγή Χρήσης

Σε κάθε αλλαγή χρήσης κτιρίου το πρώτο βήμα είναι η αποτύπωση του υπάρχον οικοπέδου και του κτιρίου σε τοπογραφικό διάγραμμα. Στην συνέχεια ο αρχιτέκτονας λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία ,τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη προβαίνει στο σχεδιασμό του χώρου της αλλαγής χρήσης του κτιρίου .

Ο σχεδιασμός γίνεται με βάση τον ΚΕΝΑΚ, τη χρήση της επέκτασης, την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου και αφού παρουσιαστούν τα σχέδια σε δυο –τρεις εναλλακτικές προτάσεις ,καταλήγουμε σε συμφωνία με τον πελάτη και οριστικοποιείται η αρχιτεκτονική σχεδίαση.

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται με παράλληλη συνεργασία του πολιτικού μηχανικού ( στατικά ), του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου (ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά σχέδια, δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης, μελέτη θέρμανσης-κλιματισμού και ανελκυστήρα κλπ, ώστε να μελετηθούν τα υπάρχοντα δίκτυα, οι υποδομές κλπ και να οριστικοποιήσουν την σχεδίαση της μελέτης για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου.

Ο πλήρης φάκελος στη συνέχεια κατατίθεται στην αρμόδια Πολεοδομία όπου ο μηχανικός διεκπεραίωσης αναλαμβάνει την απρόσκοπτη πορεία της αίτησης έως την αδειοδότηση της.

Στην ΙΩΝΙΚΗ

Ο μηχανικός διεκπεραίωσης αναλαμβάνει να συντονίσει τους μηχανικούς και να επιβλέπει από κοντά όλη την πορεία του φακέλου μέχρι και την ολοκλήρωση του.