+30 2541 084084 Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Φεβρουάριος 02 2017 0 σχόλιο

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη της.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

1) Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που θα προσδιοριστούν με την έκδοση της πρόσκλησης. Ενδεικτικά αναφέρονται :

 • ξενοδοχεία
 • καταλύματα
 • ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • camping
 • θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 • υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ
 • υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων - υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
 • ταξιδιωτικά πρακτορεία
 • οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών κ.λπ.

2) Επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή – Προώθηση
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτες / έρευνα αγοράς
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Προϋπολογισμός Δράσης, Σχεδίων και Διάρκεια
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 266.000.000€ (120.000.000€ δημόσια δαπάνη). Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 80.000 - 400.000€. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 40%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 24 μήνες.

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων
Αναμένεται η προκήρυξη, η οποία θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων σε συμπληρωματικότητα με Ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος).