+30 2541 084084 Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net
 • Νόμιμη Λειτουργία και Ασφάλεια
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
  Μοντελοποίηση
 • Επενδυτικα Προγράμματα
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  Ευρωπαϊκά
 • και Εγκαταστάσεων
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  Μελέτες Κτιρίων
 • και Χρηματοροές
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
  Συντονισμός, Χρονοδιαγράμματα
 • Κατασκευές Κτιρίων
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Τεχνικά Έργα και
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Εγκαταστάσεις
  Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Έργα

Υπηρεσίες

Γιατί εμάς

Αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργία μας ως μέρος του κοινωνικού επιχειρηματικού και περιβαλλοντικού συνόλου. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη είναι συλλογική υπόθεση και θα επιτευχθεί μόνο σε αρμονία με το περιβάλλον μας.
Αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα ως προέκταση της δουλειάς μας στο κοινωνικό σύνολο. Για το λόγο αυτό στα έργα της ΙΩΝΙΚΗΣ ΕΤΕ η ποιότητα δεν είναι απλά το αποτέλεσμα της δουλειάς μας αλλά το κίνητρο που μας οδηγεί στη δημιουργία.
Θεωρούμε τους πελάτες μας το πιο σημαντικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η ανάπτυξη τους θα βοηθήσει τη δική μας ανάπτυξη και μας ενδιαφέρει όσο και τους ίδιους. Γι αυτό θέλουμε οι πελάτες μας να μας εμπιστεύονται.
Θέλουμε οι εργαζόμενοι μας να βρίσκουν ενδιαφέρον στη δουλειά τους και να αμείβονται σωστά για το έργο τους. Στην ΙΩΝΙΚΗ υπάρχει κλίμα φιλίας και συνεργασίας.
Αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με ευαισθησία. Σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσέχουμε το περιβάλλον. Στηρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό και προωθούμε τον αθλητισμό.
Λειτουργούμε με γνώμονα τη δημιουργία. Διευρύνουμε συνεχώς το πεδίο των γνώσεων μας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας.